Банкеръ Daily

Финансов дневник

КЗК разреши на Бориславова да притежава пряко 10% от БАКБ

Мажоритарният собственик на Българо-американска кредитна банка Цветелина Бориславова ще притежава пряко близо 10% дял в кредитната институция. Това е видно от решение на Комисията за защита на конкуренцията от 10 юни, което бе публикувано пет дни по-късно. 

Този дял ще бъде придобит от контролирания от самата Бориславова фонд "Сиесайеф“, който е мажоритарен собственик на БАКБ с дял от 55.66%. Другият основен акционер е инвестиционният холдинг „ЕлТиБиАй Холдингс“ ЛЛС с 35.72% дял. „ЕлТиБиАй Холдингс“ е регистриран по законите на щата Делауер, САЩ, учреден като частен фонд за дялово инвестиране, създаден с вноските на участващите инвеститори.

От изложеното от КЗК става ясно, че краен непряк съвместен контрол върху „Българо-американска кредитна банка“ упражняват физическите лица Цветелина Бориславова и Робърт Скот Кьонигсбергер.

"В резултат от сделката общият брой на акциите на БАКБ, които са собственост или контролирани от Цветелина Бориславова ще се запази, а единствено ще отпадне „междинното звено“ по веригата на собствеността по отношение на 9,98% от тези акции", посочват от КЗК.

Затова според антимонополната комисия планираната сделка няма да доведе до промяна в акционерната структура, както и няма да се отрази на вида контрол, осъществяван към момента върху БАКБ и неговите крайни носители. Отделно, Комисията за защита на конкуренцията отбелязва, че сделката не води до промяна в лицата, осъществяващи краен контрол върху „Българо-американска кредитна банка“ АД и съответно не е налице концентрация. 

Както "Банкеръ" вече писа, през май Цветелина Бориславова бе преизбрана в Надзорния съвет на БАКБ. Общото събрание на акционерите на Българо-американска кредитна банка преизбра членовете на Надзорния съвет за нов петгодишен мандат. До 2026 г. в надзора на банката остават Цветелина Бориславова, Мартин Ганев и Петър Атанасов.

В управителния съвет са главният изпълнителен директор Илиан Георгиев, Васил Стефанов Симов - председател на УС и изпълнителен директор, както и колегите им Александър Димитров Димитров и Лорета Григорова, които също са изпълнителни директори.

Нетната печалба на БАКБ за 2020 г. е в размер на 11.48 млн. лева след данъчно облагане, с отчетен еднократно негативен ефект от предоговорени лихви по кредити за периода. На годишна база печалбата отбелязва спад от 19.81 процента. В същото време обаче активите на банката се увеличават с 12 на сто и достигат над 1.868 млрд. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във