Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Квесторите са с "особено мнение"

Владимир Савов

Двамата квестори в КТБ Станислав Георгиев Лютов и Елена Здравкова Костадинчева не са убедени в точността и правомерността на направените преоценки, на базата на които БНБ отне лиценза на банката.Това личи от документите - част от пакета книжа, подадени в Комисията за финансов надзор, по повод отчета на КТБ за деветмесечието на 2014 година.

Както "БАНКЕРЪ" първи писа, отчетът на КТБ за третото тримесечие на тази година (юли-септември), който по закон трябваше да бъде оповестен до 31 октомври, се забави с почти месец. Твърдеше се, че БНБ разполага отдавна с него, но е заключен зад масивните врати на "Батенберг" 1 и не го дават на КФН.

На 27 ноември, четвъртък,  от КФН потвърдиха официално, че важният документ за състоянието на банката с отнет лиценз вече е пристигнал при тях. Това каза специално за "БАНКЕРЪ" Владимир Савов, заместник-председател на комисията, отговарящ за надзора над инвестиционната дейност. Въпреки това остана проблемът, че комисията е била оставена в пълно неведение и изцяло изолирана при вземането на решението за КТБ. Отчетът е важен, но многократно по-важен е междинният доклад за дейността през третото тримесечие, защото точно по това време на годината имаше сериозно развитие по казуса и тогава се очерта капиталовата загуба, коментираха от КФН. Те дори пратиха на квесторите предупреждение за налагане на принудителна административна мярка, а след нея и глоба до 20 000 лева. 

Към "неведението" на КФН сега трябва да прибавим и "особеното мнение" на квесторите. За него разбираме от декларация по чл.100 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Тя представлява “гаранцията”, която управляващите публична компания дават на акционерите си, че изнесените в отчета числа са точни и истински. В документа пише, че се подават “декларации от отговорните в рамките на емитента лица с посочване на техните имена и функции, удостоверяващи, че доколкото им е известно, комплектът финансови отчети, съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата или загубата на емитента или на дружествата, включени в консолидацията”.

Лютов и Костадинчева обаче са отказали да се подпишат под твърдението, че предоставят правдива информация пред акционерите, пред финансовия надзор и пред обществеността. Според текста на декларацията “квестурата няма достатъчно информация и не може да се ангажира с декларация”.

Савов коментира специално за "БАНКЕРЪ", че ще изискат от квесторите друга декларация, в която ясно да се ангажират с отчетите на банката с отнет лиценз. Това щяло да стане принудително.

Facebook logo
Бъдете с нас и във