Банкеръ Daily

Финансов дневник

Квесторите на ТБ" Виктория": Нямаме връзки с нито един от ръководството на БНБ

Квесторите на поставената под специален надзор ТБ "Виктория" Христина Стамова и Божидар Аршинков публикуваха право на отговор във връзка излъчен по-рано днес репортаж на бТВ, касаещ работата им като квестори. В сигнал до телевизията служителите на дъщерната банка на КТБ алармират, че банката се източва от квесторите, назначени от БНБ да я оздравяват. В него са приложени фактури за хиляди левове, изплатени към консултантски фирми. С парите на вложителите в банката квесторите плащат на консултантите огромни суми за дейности, които се вършат от самите служители във „Виктория”, показват документите, с които разполага Би Ти Ви.

Публикуваме пълния текст на писмото им:

ПРАВО НА ОТГОВОР
Уважаеми дами и господа,
Във връзка с излъчен репортаж на 22.10.14 в предаването „Тази сутрин" на БТВ, касаещ работата ни като квестори в ТБ „Виктория" заявяваме следното:

1. Квесторите нямат никакви връзки по права и съребрена линия с нито един от членовете на ръководството на БНБ, включително и по сватовство.

2. Цитираните от Вас договори за правна помощ са изцяло насочени към установяване на фактическото състояние на банката и са на цена, значително по-ниска от пазарните нива, използвани от банката преди квестурата. Изпълнителните производства са възложени съобразно минималните нива за адвокатските възнаграждения по действащата в страната адвокатска тарифа.

3. По повод на сключените договори за правни консултантски услуги - в юридическото звено на банката, заварено от квесторите, бяха установени сериозни слабости и пропуски, като лоша организация на работата и неефективно разпределяне на отговорностите. Като пример - голяма част от оригиналите на кредитните досиета бяха открити в насипно състояние по шкафове и чекмеджета на юристите. В резултат и на това бе отстранен ръководителят на управление „Правно" и член на Управителния съвет Георги Дренски. В същия ден, 23 септември 2014, трима от ръководителите на управление „Правно", включително г-н Дренски, основаха секция на КТ „Подкрепа", чиято основна дейност е да саботира процеса ПО изясняване на фактическите обстоятелства, довели до затваряне на банката и работата ни по оптимизиране на нейната дейност.

4. Любопитно обстоятелство е фактът, че от учредяването на секцията на КТ „Подкрепа" нейното ръководство отсъства от работа, ползвайки болнични листове с една и съща диагноза „Увреждане на междупрешленен диск".

5. На 13 октомври 2014 г. е разпоредена проверка на началник-управление „Човешки ресурси"и предоставянето на доклад за отсъстващите по болест служители на банката.

6. Поискано е съдействие за проверка по същество върху издадените болнични листове от министъра на здравеопазването, управителя на НОИ, управителя на НЗОК и главния секретар на МВР.

7. Установено е неправомерно изнасяне на поверителна информация от банката, за което сме сезирали Прокуратурата на Република България. Към тази информация принадлежат и част от документите, показани в сутрешния блок на БТВ „Тази сутрин" от 22 октомври 2014 г.

8. Продължава работата по установяването на Фактически обстоятелства и данни за източване на банката чрез изключително завишени договори за наем и други външни услуги, сключени от мениджмънта на банката преди откриването на процедурата по специален надзор. Заявяваме категорично, че ще запознаем обществеността с цялото Фактическо състояние на банката след неговото пълно установяване.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във