Банкеръ Daily

Финансов дневник

Квесторите на КТБ внесоха докладите на одиторите в БНБ

Квесторите на Корпоративна търговска банка внесоха в БНБ доклади за извършени от "АФА" ООД, "Делойт Одит" ООД и "Ърнст енд Янг Одит" ООД анализ и оценка на основни балансови позиции и издадени банкови гаранции на клиенти на КТБ АД, съобщават от Централната банка.

Днес бе крайният срок, в който одиторите трябваше да внесат докладите от извършените проверки в банката.

Очаква се утре БНБ да представи данните за допълнителните провизии, които според одиторския доклад трябва да задели КТБ и на тази база ще стане ясен размерът на загубата, която квесторите на банката трябва да осчетоводят. Ако в следствие на тази загуба собственият капитал на банката стане отрицателен, Централната банка ще получи законовото правомощие да й отнеме лиценза и да поиска от съда да я обяви в несъстоятелност.

От БНБ също така посочват, че днес до 18 ч. в Централната банка не е постъпила оферта от консорциум за оздравяването на Корпоративна търговска банка, в отговор на твърдението на г-н Цветан Василев от неделя в предаването Дикoff.

Такава оферта обаче може да постъпи едва след като потенциалните инвеститори се запознаят с финансовото състояние на банката, което ще стане ясно от доклада на одиторите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във