Банкеръ Weekly

Финансов дневник

КУРСЪТ НА ЛЕВА СПРЯМО ЕВРОТО НЯМА ДА СЕ ПРОМЕНЯ

Въвеждането на изискванията на европейските директиви в българските закони, засягащи банките, ще бъде основната задача, по която ще работят шефовете и експертите на БНБ. Това стана ясно от презентацията, която подуправителят на Централната банка Цветан Манчев направи на 30 януари на третата годишна финансова конференция, организирана от международната компания ИстЮролинк в София. Пред участниците в нея Манчев описа състоянието на българския банков сектор и предизвикателствата, пред които той ще се изправи през тази година. Според него процесите на консолидация, започнали през 2005 г., ще продължат и през 2006 г. и ще доведат до намаляване на броя на кредитните институции, работещи на нашия пазар. В момента у нас има регистрирани 34 банки и клонове на чуждестранни кредитни институции. Манчев не пожела да се ангажира с мнение колко банки ще останат на пазара, но заяви, че конкуренцията между кредитните институции и качеството на услугите ще се повишат. Без да се впуска в подробности, подуправителят подчерта, че банковата система се развива много бързо, като отбелязва значителен ръст както на отпуснатите заеми, така и на депозитите на граждани и фирми.
Основните характеристики на финансовия пазар у нас са, че банките вземат все повече заеми от чужбина. Дългосрочните заеми за фирмите нарастват по-бързо от краткосрочните. Освен това преобладаващата част от кредитите, които вземат дружествата, се използват за закупуване на машини, съоръжения, технологии и суровини, свързани с производствената им дейност.
В същото време, макар активите на банковия сектор да нарастват бързо, той остава добре капитализиран и ликвиден. Качеството на активите не се е влошило. До настоящия момент, независимо от кредитната експанзия и строгите банкови регулации, банките са финансово стабилни и ефективността им се увеличава, заяви Манчев.
Според подуправителя най-важните промени през 2006 г. в законодателството, засягащо банковия сектор, ще са свързани с новия закон за кредитните институции, закона за потребителския кредит, които предстоят да бъдат приети, и със свързаните с тях промени в наредбите на БНБ. Чрез новите нормативни документи на българския банков пазар ще бъдат въведени всички изисквания на ЕС, както и новите параметри за формиране на капиталовата адекватност известни като Базел II, убеден е Цветан Манчев.
Пред участниците в конференцията подуправителят направи твърдото заявление, че Валутният борд в България ще продължи да действа и сегашното ниво, на което левът е фиксиран към еврото - 1.95583 лв. за 1 евро, ще бъде запазено до въвеждането на европейската валутна единица като единствено разменно средство в страната ни. Това заявление на Манчев бе абсолютно необходимо поради опитите на някои медии и икономисти за пореден път да захванат безсмислената дискусия трябва ли да бъде обезценен левът спрямо еврото. Преди седмица подобен дебат започна на страниците на вестник 168 часа, който се позова на някакъв таен доклад на МВФ, където се казвало, че левът е силно надценен спрямо еврото. Това твърдение накара представителя на Фонда у нас Джеймс Роуф да реагира светкавично. Той заяви, че подобен таен доклад не съществува.
Идеята за девалвацията на лева всъщност се лансира от икономисти като например Иван Ангелов, който бе съветник на правителството на Жан Виденов, по времето на когото икономиката на страната се срина катастрофално. Този тип специалисти твърдят, че една обезценка на лева спрямо еврото ще стимулира износа, като премълчават факта, че подобна мярка ще ограби спестяванията на гражданите и ще постави финансовата стабилност на страната под въпрос.
Както стана ясно от изявлението на Цветан Манчев пред икономическия форум, шефовете на БНБ са твърдо решени след приемането на България в ЕС страната ни да кандидатства за въвеждане на еврото при сегашния курс на лева спрямо европейската валута. Ще припомним, че механизмът за приемане на еврото - известен като ЕРМ II, изисква правителството да декларира какъв курс на националната си валута ще поддържа спрямо европейската в продължение на две години и да изпълнява определени изисквания за равнището на инфлация, на лихвените проценти по държавните ценни книжа, на съотношението на външния дълг спрямо БВП и на бюджетния дефицит. Това са т.нар. критерии от Маастрихт. Според Цветан Манчев страната ни и в момента покрива повечето от тези параметри, като единствено инфлацията трябва да бъде сведена до по-ниски нива. Подуправителят на БНБ обаче е убеден, че България ще влезе в ЕС през 2007 г. и веднага ще се включи в механизма ЕРМ II, а от началото на 2010 г. ще въведе еврото като единствено платежно средство в страната.

Facebook logo
Бъдете с нас и във