Банкеръ Weekly

Финансов дневник

КТБ - островът на съкровищата

Синдиците на банката не връщат 125 кг инвестиционно сребро на неговите собственици

В обявената в несъстоятелност Корпоративна търговска банка явно се съхраняват доста ценни неща, които на всичко отгоре май не са и нейна собственост. Ето защо новината, че синдиците на банката се борят със зъби и нокти да не върнат 60 кюлчета или 125 кг инвестиционно сребро на техните собственици звучи твърде пикантно? На този факт се натъкна вестник "БАНКЕРЪ", преглеждайки решенията на Софийския градски съд във връзка с несъстоятелността на банката. Едно от тях - от 24 август 2016-а, е свързано с банкови гаранции, издадени в полза на Националната електрическа компания (НЕК) и прехвърлени по-късно в полза на "Електроенергиен системен оператор" ЕАД, покривайки негово вземане от "Солар Парк Тракия" ООД. Гаранцията на КТБ е обезпечена със споменатите 60  кюлчета инвестиционно сребро. А уж банката не обезпечавала вземанията си.

През август 2016-а Софийският градски съд е отхвърлил искането на собственика на среброто - младежката кооперация "Ялта", то да му бъде върнато. Но кооперацията е обжалвала това решение пред Софийския апелативен съд и той тепърва трябва да се произнесе по казуса.

Интересното в тази история е и дали "сребърно съкровище" е налично, къде се съхранява и колко струва на банката в несъстоятелност съхранението на този чужд актив? Чужд, защото инвестиционно сребро не е или поне не би трябвало да е част от масата на несъстоятелността на КТБ.

Но да караме по ред.

От официалните документи и от направените справки може да се види, че през ноември 2010-а "Солар парк Тракия" ООД сключва с НЕК договор за присъединяване на изградени от него мощности към енергийната система. През февруари 2014-а НЕК е преструктурирана и всички нейни дейности, свързани с преноса на електрическа енергия, преминават към "Електроенергийния системен оператор". В резултат това дружество става получател на гаранцията в размер на 1.89 млн. лв., издадена от КТБ за покриване на ангажимента на "Солар парк Тракия". Самата гаранция не е активирана, но за да бъде покрит потенциалният риск, в полза на банката е учредено обезпечение на 60 кюлчета инвестиционно сребро. Те пък са собственост на младежката кооперация "Ялта", която предоставя среброто за покриване на потенциално бъдещо задължение на "Солар парк Тракия", тъй като някои от нейните член кооператори са сред собствениците на тази фирма.

Както стана ясно, гаранцията в полза на Електроенергийния системен оператор не е активирана. Причините не са ни известни, но това в случая е без значение. Важното е, че във връзка с нея спрямо банката не е възникнал ангажимент за плащане и така тя няма как да предяви права върху обезпечението от 125 кг сребро. То не е нейна собственост и след обявяването й в несъстоятелност - на 22 април 2015-а, кюлчета не са част от нейните активи. Казано иначе, синдиците могат само да ги съхраняват и при поискване да ги върнат на техния собственик.

На 3 декември 2015-а кооперацията прави точно това. Само че синдиците отказват. Мотивите им са, че според договора за банкова гаранция "Солар парк Тракия" дължи на КТБ такси от 108.09 хил. лв. за издаването на обезпечението. Освен това контрактът изтича на 1 март 2017-а. Въз основа точно на тези две обстоятелства СГС решава да отхвърли иска на "Ялта" срещу синдиците. Сега това решение е обжалвано пред Софийския апелативен съд с аргумента, че независимо от крайния срок на действие на гаранцията Електроенергийният системен оператор - в чиято полза тя е учредена, се е отказал от нея и заради обявяването на КТБ в несъстоятелност е поискал от "Солар парк Тракия" гаранция от друга банка. Тоест енергийната компания вече няма как да предяви претенции за плащане по нещо, от което сама се е отказала. А след като няма риск от такива претенции, не съществува и опасност КТБ да бъде натоварена с плащане по гаранцията. Съответно няма повече основание и да държи при себе си 125 кг сребро. Хипотезата за възникването на подобно задължение отпада и поради факта, че крайният срок за активиране на гаранцията е изтекъл на 1 март. Защо тогава синдиците така лакомо протягат ръце към среброто?

Основанието им, че могат да държат кюлчетата заради дължими "Солар парк Тракия" такси на банката, е въпрос на други взаимоотношения - между фирмата и банката. И те не засягат кооперацията и сключения от нея договор за залог. Разбира се, последната дума при решаването на спора ще има съдът. Любопитно е обаче къде са сребърните кюлчета, защото те може да не са част от активите на КТБ, но съхранението им все още е отговорност на синдиците?

Facebook logo
Бъдете с нас и във