Банкеръ Weekly

Финансов дневник

КТБ: Готов е докладът за проследяване на парите

Окончателният доклад на компанията "Аликс Партнърс", която бе наета от синдиците на Корпоративна банка, за да проследи движението на парите, изнесени от банката, и да разкрие крайните им получатели, ще бъде готов до дни. Това съобщи финансовият министър Владислав Горанов на 25 септември по време на парламентарния контрол. В отговор на питане на депутата Матрин Димитров той поясни: "През цялото време, откакто е сключен договорът с нея през юни 2015 г., представителите на "Аликс Партнърс" предоставят информация и дават консултации на синдиците. Разбира се, не е уместно, с оглед на защитата на интересите на масата на несъстоятелността, да коментираме тези данни в детайли, тъй като до голяма степен тези, които искат да увредят масата на несъстоятелността, ще могат да се подготвят" - заяви Горанов. Според него фирмата доста професионално и детайлно е предоставяла информация. "В момента, в който бъде изготвен окончателният доклад, съм готов да обсъдим как да запознаем народното представителство с него и по какъв начин да го използваме. Защото знаете, че се движим по тънък лед на законови ограничения. Но съм отворен за дебат как да използваме резултата от този доклад", каза финансовият министър. Все повече обаче се изричат съмнения, че информацията от този доклад никога няма да стане публична. А също и колко пари ще платят синдиците на фирмата за изготвянето му. Впрочем заради неяснотата около този въпрос плъзнаха слухове, че за услугите си "Аликс Партнърс" ще вземе 22 млн. долара. Дали това е вярно, или не явно ще остане загадка за обществото.

Пак в отговор на питането на Мартин Димитров, Горанов даде доста пространна информация за общата сума (т. нар. материален интерес) за която синдиците на КТБ са завели дела по повод на извършени прихващания и по просрочени кредити. За периода от края на месец май 2015-а досега са атакувани пред съда 156 изявления за прихващане за общо 185 817 433 лева. "Всички оспорени прихващания са предмет на общо 25 висящи искови производства в Софийския градски съд. Съдебните производства са в сравнително начален етап. По някои от делата са връчени отговорите на исковите молби и в срока по ГПК са подадени допълнителни искови молби от синдика на банката, а по други тези процесуални действия предстоят. По две от делата са получени призовки за първо съдебно заседание по тях. Анализът на прихващанията, които подлежат на отмяна, продължава и в момента, като в рамките на следващия месец се предвижда подаването на поне още пет иска за атакуване на прихващания на стойност над 70 млн. лв.", каза Горанов . Той обясни, че по отношение на договори за банков кредит, по които има отправени изявления за прихващане, "не се предприемат действия за заличаване на обезпеченията". По този начин се осигурява възможност след уважаване на отменителния иск с влязло в сила съдебно решение да се предприемат принудителни действия по събиране на кредита, предмет на отмененото прихващане, като се ползват учредените по договора и незаличени обезпечения. В ход са съдебни производства за атакуване по исков ред на действия по заличаване на обезпечения по кредити, погасени чрез прихващане - действия, извършени в периода, преди да встъпи в длъжност временният синдик.

Освен атакуването на прихващанията синдиците са предприели и редица действия по събиране на вземанията по отпуснатите от банката кредити. Започнати са процедури по изпълнение срещу длъжници по реда на Закона да особените залози - общата сума на тези принудителни действия е 200 336 150 лева. По реда на бързото принудително изпълнение по (чл.417 от Гражданскопроцесуалния кодекс) са започнали дела с материален интерес за общо 1 472 653 121 лева. Издадени са изпълнителни листове за 609 701 311 лева. Започнати са обезпечителни производства за общо 292 120 000 лева. Срещу фирми, които дължат на банката общо 2 894 924 620 лв., са заведени искове за обявяването им в несъстоятелност.

От информацията, дадена от финансовия министър в Народното събрание, става ясно, че синдиците на КТБ развиват бурна юридическа дейност за опазването и осребряването на активите на КТБ. Въпросът е какви ще са крайните резултати от нея. Защото едно е да заведеш искове за стотици милиони левове, съвсем друго е съдът да ги уважи на всички инстанции, трето е дали на базата на уважения иск синдиците ще могат да съберат някога някакви пари.

Facebook logo
Бъдете с нас и във