Банкеръ Weekly

Финансов дневник

КРЕМИКОВЦИ ПОЛУЧИ ПОРЕДНАТА БАНКОВА ИНДУЛГЕНЦИЯ

По-добре птичка в ръката, отколкото сокол в небето е народната мъдрост, която от известно време следват търговските банки в отношенията си с Кремиковци. За по-малко от пет месеца металургичният комбинат успя да измъкне от някои свои кредитори значителни отстъпки при уреждането на старите си задължения.
В началото на годината дъщерна фирма на Финметалс холдинг, която е собственик на Кремиковци, изкупи от Стопанска и инвестиционна банка дълга на комбината, чийто номинален размер бе около 8 млн. лева. Председателят на управителния съвет на кредитната институция Георги Прохаски твърди, че сумата, която банката е получила от фирмата, е малко повече от половината от номиналната стойност на задължението на Кремиковци.
В началото на април 2001 г. управителният съвет на БИОХИМ одобри проектодоговор, според който Финметалс холдинг получава от банката правото да изкупи вземанията й от Кремиковци, а техният номинал надхвърля 7.2 млн. лева. За тях до 30 април 2001 г. холдингът трябва да плати на банката 5.8 млн. лева. Ако операцията приключи успешно, БИОХИМ ще получи целия размер на главницата по вземането си от металургичния комбинат (разликата до 7.2 млн. лв. са неплатени лихви, които банката опрощава).
Въпросът обаче е дали споразумението между собственика на Кремиковци и банката ще влезе в сила. Няма да е изненада, ако се провали, тъй като холдингът веднъж вече успя да постави под съмнение реномето си на сериозен партньор, и то точно по отношение БИОХИМ.
В края на миналата година Финметалс холдинг подписа споразумение с банката за преструктуриране на дълга на управлявания от Валентин Захариев и Божко Бонев металургичен комбинат. По онова време задължението е 7.9 млн. лв. (от тях 2.1 млн. лв. са неплатени лихви). Комбинатът погаси 870 хил. лв. и до края на май 2001 г. трябваше да внесе на месечни вноски останалите 1.23 млн. лв. по неиздължени лихви. Едва след това банката щеше да намали главницата по задължението на Кремиковци с 450 хил. лева. Така целият дълг на металургичния комбинат към БИОХИМ щеше се свие до 5.35 млн. лв. и трябваше да бъде погасен за две години с лихва 9.5 процента. Схемата обаче се провали след първото плащане, тъй като длъжникът не превеждаше обещаните вноски по дължимите лихви и остави ръководството на банката кредитор в небрано лозе. Въпреки това изпълнителните директори на БИОХИМ Пламен Добрев, Венцислав Любомиров и Цветан Цеков приеха второто споразумение, предложено им от Финметалс холдинг. Разбира се, тримата шефове на БИОХИМ склониха на повторна сделка с холдинга, не защото си падат по благодеяния. Банката е провизирала изцяло всичките си вземания, просрочени преди повече от 120 дни (в това число и от Кремиковци), и събирането на главниците по тях веднага се отразява положително на финансовия й резултат. Председателят на надзорния съвет на банката Петър Жотев, който освен това е вицепремиер и изпълнителен директор на Банковата консолидационна компания, е наредил на шефовете на БИОХИМ предприватизационно да ограничат всички възможни разходи и да увеличат печалбата на банката. Задачата бе поставена по повод на преговорите, които БКК води от началото на годината с ХЕБРОСБАНК за приватизацията на БИОХИМ. Една успешна сделка по продажбата на вземането от Кремиковци ще даде възможност на банката да намали провизиите с размера на платената от Финметалс холдинг сума и да увеличи с нея текущата си печалба, която към края на март 2001 г. е 6.9 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във