Банкеръ Daily

Финансов дневник

Кредитът се окрупнява

Българите стават все по-умели в управлението на парите си. Това отчита най-новото проучване "Потребителският кредит на българина", направено от "БНП Париба" - "Лични финанси". Доказателство за повишената финансова грамотност на нашенските потребители е нарастването (с 19.2%) на средната сума на заявленията за  обединяване на задължения в сравнение със същия период на 2017-а.

Тенденцията се потвърждава и от факта, че през последните три години въпросната сума е нараснала с близо 60 на сто. Този постоянен ръст показва, че българите управляват разумно приходите си и имат по-голямо доверие във финансовите институции.

Кредитът за обединяване на задължения е добър пример за продукт и инструмент за оптимизиране на семейния бюджет, твърдят банкерите. Например, ако клиентът ползва  потребителски кредит и е взел две-три стоки на изплащане, трябва да плаща всеки месец три вноски към три различни финансови институции на различни дати, а  за всяка от тях се плаща банкова такса. Освен това тези три кредита са договорени при различни условия и така за хората е по-трудно да управляват семейния си бюджет. С обединяването на задълженията клиентите могат да изплатят всички свои предишни задължения  само чрез един кредит към една финансова институция. Обикновено това става и при по-изгодни условия в сравнение с периода, когато кредитите са били изтеглени. Друго предимство е, че клиентите плащат само една вноска и съответно само една такса за превод.

Данните на "БНП Париба" - "Лични финанси", показват още, че за обединяване на задължения кандидатстват основно клиенти, които нямат проблеми при обслужване на кредитите си, а съществена част от тях са хора с добър опит в ползването на кредитни продукти и с нови планове, за които им е необходим финансов ресурс при изгодни пазарни условия.

Очаквано лятото  се оказа и удобното  време за получаване на кредит за ремонт на дома. През летните месеци най-често българите са кандидатствали  именно за подобни потребителски кредити - 36.6% от заявленията са били за финансиране на такива проекти. Както и при другите потребителски кредити, средната сума на заявките за ремонт нарасна и достигна 6185 лв., което е ръст от 11.1% на годишна база. В периода от май до октомври хората кандидатствали за по-големи кредити и за покупка на обзавеждане. Средната сума на молбите нараснала с 435 лв., или 13,8%, достигайки 4 254 лева.

Само за последните шест месеца средната сума на всички заявления за потребителски кредити е набъбнала с 12.8% на годишна база - до 6325 лева. Това, според експертите, е резултат от нарастващата увереност на хората за бъдещето и от  повишения, и стабилен стандарт на живот. 

Наблюдава се и  растящ интерес към алтернативните канали за кандидатстване. Хората ги използват все по-често и средната сума на молбите постоянно нараства (спрямо изминалата година с 9%). За изминалите шест месеца 65.8% от молбите за потребителски кредити от "БНП Париба" - "Лични финанс" и били подадени онлайн или по телефона. Средната сума на онлайн молбите е 5765 лв., което е ръст от 9% в сравнение с година по-рано. Това показва, че българите оценяват удобството да попълнят заявката си по всяко време от всяко място, отбелязват от компанията. Хората отиват до представителен офис едва след като са одобрени, за да подпишат документите по кредита. След това парите се превеждат по банковата им сметка до 24 часа. Интересен тренд е, че близо 52% от хората на възраст над 50 години използват алтернативни канали, за да подадат молбите си. Това показва, че, противно на широко разпространеното схващане, тези хора са активни онлайн потребители и са дигитално грамотни. Също така  те подали и онлайн заявленията с най-висока средна стойност - 7305 лева. На второ място са 40-49-годишните, които кандидатствали онлайн за потребителски кредити на средна стойност 7127 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във