Банкеръ Weekly

Финансов дневник

КРЕДИТОРИТЕ НА НЕФТИНВЕСТБАНК ПРИЕХА НАМАЛЯВАНЕТО НА КАПИТАЛА Й

Нито един кредитор на НЕФТИНВЕСТБАНК не е поискал да получи допълнително обезпечение заради намаляването на капитала й от 47.98 млн. лв. до 16 млн. лева. Решението за тази операция бе взето на 20 юли 2002 г. от общото събрание на банката.Според изискванията на Наредба N2, всеки кредитор имаше право в едномесечен срок от регистрацията на решенията на акционерите в съда да поиска допълнително обезпечение, ако сметне, че намаляването на капитала застрашава интересите му. Но до момента никой не е предявил такива претенции. Това дава възможност на мениджмънта на банката да пристъпи към следващия етап - да поиска разрешение за операцията от БНБ. Преди да го дадат, експертите от управление Банков надзор ще трябва да проверят дали при намаления капитал НЕФТИНВЕСТБАНК ще изпълнява всички изисквания на наредбите на БНБ за капиталовата адекватност, за големите и вътрешните кредити и за размера на дълготрайните материални активи към собствения капитал.Ако и този етап бъде преодолян без проблеми, ръководството на НЕФТИНВЕСТБАНК ще трябва да разпредели между акционерите си 31.98 млн. лева. Петрол АД, което притежава 59% от капитала на кредитната институция, ще получи 18.9 млн. лв., а Нафтекс България Холдинг (собственик на 16.78% от акциите й) - около 8.1 млн. лева. Останалите акционери ще получат значително по-малки суми.

Facebook logo
Бъдете с нас и във