Банкеръ Daily

Комисия за защита на потребителите:

Кредитополучателите да следят за скрити такси и комисиони

Комисия за защита на потребителите обяви най-често срещаните неравноправни клаузи в договорите и общите условия за предоставяне на кредити на физически лица. Сред тях са "скрити" такси и комисиони.

Например КЗП споменава начисляване на такси и комисионни, свързани с усвояване и управление на кредитите. Както и неясни критерии за обявяване на предсрочно погасяване, както и начисляване на такси и комисионни за същите, извън законоустановените. 

Като неравноправна клауза се изтъкват и кратките срокове и невъзможни условия за осигуряване на поръчител.

От 2016 година до настоящия момент са анализирани общите условия на 57 небанкови финансови институции и е установено наличието на неравноправни клаузи. След направените препоръки от КЗП за отстраняване им 45 от дружествата се съобразиха с тях. През последната година към 3 дружества от сектора са изпратени препоръки за отстраняване на неравноправните клаузи и се очаква тяхното становище. За други 9 дружества КЗП е иницирала завеждане на колективни искове за прогласяване нищожността на неравноправните клаузи от компетентния съд, съобщи комисията. 

През 2020 година по Закона за потребителския кредит са извършени 292 инспекции. Издадени са 29 наказателни постановления за санкции, казват още от регулатора.

Facebook logo
Бъдете с нас и във