Банкеръ Weekly

Финансов дневник

КРЕДИТНИТЕ ЛИМИТИ НЕ НИ СЪЗДАВАТ ПРОБЛЕМИ

Измененията по Наредба №21, които ограничават кредитирането, засягат Ейч Ви Би Банк Биохим и ХЕБРОСБАНК в много малка степен, затова не очакваме почти никакви проблеми през 2005 година. При заложената от БНБ технология за изчисление на увеличението на кредитите смятам, че ще успеем да се вместим в ограниченията за тримесечния ръст на отпуснатите заеми. Ще усетим обаче ефекта от промените в Наредба №9, в която се въвеждат по-строги изисквания за прекласифициране на кредитите. В момента пресмятаме дали измененията в наредбата, които УС на БНБ прие на 21 април, ще доведат до увеличаване на провизиите по кредитите, които заделят Ейч Ви Би Банк Биохим и ХЕБРОСБАНК.Усилено се подготвяме и за въвеждането на новите изисквания за капиталова адекватност Базел II. Променяме параметрите на информационните системи на двете банки, за да са в състояние да произвеждат данни за оперативния, пазарния, кредитния и валутния риск в съответствие с изискванията на Базел II. Подготовката за прилагането им извършваме с активната подкрепа на експертите от Банк Аустрия - собственика на Ейч Ви Би банк Биохим и на ХЕБРОСБАНК.

Facebook logo
Бъдете с нас и във