Банкеръ Weekly

Финансов дневник

КРЕДИТНИТЕ БЮРА ПРЕДЛАГАТ ЗАЩИТА СРЕЩУ РИСКА

Световната финансова криза, разразила се през миналата година и бушуваща все още по банковите върхове на Запад, напомни на мениджърите, че управлението на кредитния риск е тяхна първостепенна задача. И тя е много по-важна от ръста на отпусканите заеми. Важен елемент от правилната оценка на този риск е дейността на кредитните бюра. Тя пък е свързана основно с поддържането на огромни бази данни, съдържащи информация за задълженията на потребителите не само към банки, но и към много други институции. Кредитните бюра разработват профил на клиента и помагат на банката значително да намали кредитния си риск, да вземе по-бързо и ефективно решение дали да му отпусне заем и при какви условия.
Според Лучано Манцо, който е старши вицепрезидент на представеното в 36 страни кредитно бюро Експириън (Experian) и отговаря за пазарите в Югоизточна Европа, Южна Африка и развиващите се страни, там, където функционират кредитни бюра, икономиката е по-силна. Причината за това е много проста. Основният показател за икономическото развитие е ръстът на БВП. Негов главен компонент пък е потреблението, което нараства само ако средата за кредитиране е добре уредена, има лесен достъп до заеми и системи, които предпазват кредиторите от неплатежоспособни клиенти, заяви Манцо по време на представянето на дейността на бюрото в България през седмицата.
По неговите думи обаче профилът, който кредитните бюра правят на банковите клиенти, по-скоро може да бъде сравнен с пътен знак, който предупреждава шофьорите за наближаваща опасност, но не може императивно да ги накара да са по-внимателни. По същия начин справките на бюрото показват на кредитните институции кои потребители са рискови, но не може да забрани да им бъде отпуснат заем.
Базата данни на Експириън България например съдържа информация за плащанията по 500 хил. кредитни сметки в български банки. По-голямата част от нея - 94%, се отнася за задължения на физическите лица. Оперативният мениджър на компанията Дарина Орешарова обясни, че през 2007 г. обемът на регистъра се е увеличил с 60 процента. Тя каза, че всеки месец към Експириън България се отправят по 15 хил. молби за кредитни справки.
Достъпът до базата данни става на принципа на споделянето. Това означава, че институция, която не е подала информация за своите клиенти, не може да ползва регистъра. Освен банките клиенти на кредитното бюро могат да са небанкови кредитни институции, както и доставчици на комунални услуги и мобилни оператори.
Условие една банка да предостави данни за свой потребител на кредитното бюро е писменото съгласие на кредитоискателя. Според Орешарова все повече клиенти са съгласни с тази клауза, защото по този начин могат по-лесно да докажат добрата си кредитна история и съответно да получат заем при по-изгодни условия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във