Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Кредитният риск остава проблем за нас

Българските банки разполагат с достатъчно капитал да разрастват бизнеса си, без да прибягват до буферите. Това заяви старшият вицепрезидент на Международната рейтингова агенция Moody's Константинос Кипреос по време на финансовия форум "Управление на кредитния риск".

"Ако провизирането се увеличи с 10% заради изискванията на Международния стандарт за финансова отчетност 9, това ще доведе до 1% ръст на капиталовите буфери", пресметна Кипреос. Той посочи, че  покритието с провизии на заеми, просрочени с 90 дни, може да се окаже основен проблем за кредитните институции, тъй като "закъснението не се отнася за целия живот на заема".

Експертът обясни, че банките в България имат потенциал да намалят равнището на необслужваните заеми от 13.5% до средноевропейските стойности (5-6%). За целта финансовите институции трябва да свиват дела на проблемните заеми с около 1-2% годишно. Кипреос предупреди, че този процес ще се проточи във времето и ще зависи от продажбата на дългове и от тяхното провизиране.

"До една-две години очакваме увеличение с 19% на задлъжнялостта при корпоративните кредити в някои сектори. Нивата им ще останат по-високи, отколкото в  Румъния, Полша и Чехия", прогнозира Кипреос. Той добави, че при потребителските заеми стойностите ще останат ниски. Вицепрезидентът на Moody's обясни тази прогноза с традиционно ниското ниво на необслужвани корпоративни заеми и с наличието на имоти, които се придобиват след обявяването на фирмите в неплатежоспособност.

Напомняме, че в анализ на Международния валутен фонд се препоръчваше бизнесът да се преструктурира, защото в България оценката на обезпеченията не са реални, а кредитите не се провизират достатъчно, което според експертите ще наложи все повече лоши заеми да се отписват.

По отношение на кредитирането - вътрешното потребление ще остане основен негов двигател, смята Киперос.

"За последните четири години едва през 2016 г. има ръст на кредитите заради вътрешното търсене. Увеличение между 4 и 6% ще е добро за банките, обясни Кипреос. Според него този ръст ще дойде от потребителите от малките и средните фирми.

Той напомни, че след банковата криза през 2014 г. в регулаторната среда настъпиха промени, свързани със структурата на Централната банка и с повишаването на отчетността на банковия надзор.

Международният валутен фонд посочи, че е необходимо да се попълни съставът на Банков надзор на централната банка. Реформата в системата обаче изисква по-голяма прозрачност при отпускането на кредити и много от тези въпроси все още са висящи, каза още експертът.

В края на май Moody's запази кредитния рейтинг на България BAA 2 със стабилна перспектива, който отговаря на средна оценка със спекулативни елементи и умерен кредитен риск в дългосрочен план.

Facebook logo
Бъдете с нас и във