Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Кредитният мораториум приключва безславно

Заеми за над 6 млрд. лева получиха законова отсрочка

Така нареченият кредитен мораториум, въведен набързо заради пандемията от  COVID-19, приключва при не особено голям интерес. Данните от него едва ли ще помогнат да се изясни финансовата картина на случилото се. Но може би на някакъв по-късен етап ще бъде възможно да се направи по-конкретен анализ на щетите от корона кризата върху банковите клиенти, независимо дали те са фирми или гражданите.

Оповестените засега данни показват, че до края на май, банките са отсрочили едва 10% от заемите на изпаднали в затруднение клиенти. По-конкретно, в клоновете на кредитните институции са подадени близо 102 000 заявления за отсрочване на заеми до 31 май. Към същата дата одобрените заявления са 80 300. Общата сума на отсрочените кредити надхвърля 6 млрд. лева. 

Прави впечатление обаче сравнително ниският процент на исканията за отлагане – не само като обем на заемите, но и като брой. Защото статистика на БНБ сочи, че в края на март т.г. общият брой на кредитополучателите е бил над 3 милиона - 149 000 фирми и около 2.89 млн. граждани. На този фон, одобрените 80 300 искания за частично или пълно, но временно замразяване на плащанията към банките, е дори по-малко от първоначалните очаквания.

Данните със сигурност ще претърпят изменение, защото 22 юни бе крайният срок за подаване на заявленията. Но до 30 юни банките трябва да вземат решение колко от подадените нови искания ще одобрят и колко ще отхвърлят. Да не забравяме също, че обнародваните сега статистически данни не обхващат последния месец от режима на извънредните мерки. Тоест при всички положения броят на временно замразените плащания ще отбележи ръст. С колкото точно, все още е трудно да се каже.

Любопитен факт обаче е, че в последните месеци интересът към кредитния мораториум стихва. Около една трета от отсрочките по кредитите бяха одобрени само в рамките на първите десет дни от въвеждането на мярката, която датира от 10 април. И може би тези искания бяха под въздействие на паниката и множеството въпроси без отговор какво ще се случи след това.

Както "БАНКЕРЪ" неведнъж е писал, кредитният мораториум важи единствено за клиенти с изрядно кредитно досие. Разсрочваните задължения трябва да са били редовно обслужвани или към 1 март 2020 г. да са най-много с 3-месечно просрочие за последната календарна година. Отсрочването на вноските може да бъде само за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31 декември. Самият срок на мораториума, както и на дължимите плащания, върху които той се разпростира, се договарят с банката по заявка на клиента. Срокът на новия погасителен план, който ще влезе в сила след приключване на мораториума, също е въпрос на договаряне.

Важно уточнение е, че отсрочването или облекчението не води до прекласифициране на кредитните експозиции, т.е. че те са преструктурирани или непогасявани. Накратко това означава, че предоставяната отсрочка няма да се приема като признак за влошаване на финансовото състояние на длъжника. А неговите отсрочени задължения няма да подлежат на вписване в ЦКР и разходите на банката за заделяне на провизии няма да нарастват.

В случая е важно и да се проследят нагласите на кредитополучателите. Според проучване на сайта "Моите пари" например, 60 на сто от поисканите отсрочки са по потребителски кредити. На второ място са жилищните кредити с 19% дял, а едва на трето място са исканията за отсрочване на вноски по кредитна карта (14%). Предпочитаният период за отсрочване на плащанията от кандидатите са за максималните 6 месеца. За толкова време те са поискали да не внасят лихви и главници или само главници.

Над една трета от анкетираните или 38% от тях признават, че имат задължения за изплащане, но не са поискали отсрочка, понеже към момента имат възможност да покриват заемите си. Над една трета вече са с одобрени документи или около 35% от анкетираните. Други 35 на сто пък все още чакат отговор, а 29% не са получили отсрочка. Причината за отказаният им мораториум най-често са закъснели вноски по кредитни карти или други задължения.  Друга причина са неизгодните за тях условия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във