Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Кредитни досиета на прицел

Истина и спекулации

Кредитните досиета на Корпоративна банка са истинското злато в трезора й. И нетолкова заради размера на отпуснатите заеми, колкото заради обезпеченията - детайлната информация за тях дава възможност за контрол и върху самите получатели на заемите, и върху техния бизнес. Затова темата за тези досиета вече набира скорост и с времето ще става все по-актуална, а не дай Боже - и по-парлива. В петък временно отстранените от длъжност изпълнителни директори на Корпоративна банка разпространиха съобщение, че са изпратили молба до главния прокурор, до управителния съвет на БНБ с копие до министрите на правосъдието, на финансите, на вътрешните работи и до квесторите на банката, в която изразяват огромното си безпокойство за това, което се случва във и около КТБ АД. Мениджърите молят за съдействие да бъдат прекратени незаконосъобразните според тях действия, засягащи стабилността и сигурността на банката и на нейните клиенти. И настояват да се предприемат незабавни действия за опазване на оригиналните документи на КТБ АД в рамките на кредитната институция, да се направи необходимото да бъде пресечено разпространяването на информация от КТБ АД, която е банкова тайна.


Отстранените изпълнителни директори отправят молбата си, защото получават множество сигнали от служителите на банката, които са притеснени от подхода към банковата документация. Според тяхното съобщение именно квесторите са дали разпореждания за предаване на оригинални документи по множество операции и за кредитни сделки на КТБ АД във връзка с образувани различни досъдебни производства от Софийската градска прокуратура. В молбата се казва, че такава документация е предавана под формата на открита кореспонденция, въпреки че предоставяните сведения имат характер на банкова тайна.


Временно отстранените изпълнителни директори смятат, че такъв начин на действие е недопустим, тъй като "създава условия някои лица да се възползват и да разпространяват информация, която представлява банкова тайна. Те твърдят, четова е не само нарушение на разпоредбите на ЗКИ, но и проява, която би следвало да бъде разследвана от компетентните органи. Според тях: "изнасянето на оригиналните документи от банката създава предпоставки за неизпълнение на задълженията на КТБ АД, които тя има както във връзка с опазване на клиентската банкова тайна, така и съгласно Глава девета от ЗКИ, регламентираща съхранението, предоставянето и оповестяването на информацията".


Неофициалната информация, която събра в. "БАНКЕРЪ", е, че прокуратурата е получила само част от кредитните досието, и то след като е предоставила на квесторите съответното решение от съда, с което се сваля банковата тайна върху въпросните документи. При това не ставало дума за предоставяне на цели досиета, а само на договорите за кредит, при предаването на които са съставени съответните протоколи и описи, че оригиналите са в прокуратурата. (Само дано не сменят прокурора, при който са междувременно, че и това го е имало в някои случаи. И сетне оригиналите се загубили.) Заявено й бе, че оригинали на договори за обезпечение не са били предавани. Ясно е, че когато има решение на съда, хората, които управляват една банка, независимо дали тя е работеща, или е под специален надзор, са длъжни да предадат на правоохранителните органи съответните документи. Противното би било нарушение на закона, а дори и престъпление. Въпросът е документацията да бъде предоставяна така, че да е ясно кой какво взема и каква отговорност носи за нея.


По интересно в случая е включването на служители на ОББ в комлектоването на кредитните досиета. Тези хора са изпратени в банката по настояване на БНБ - институцията, която единствено може да разпорежда на квесторите какво да правят и какво да не правят. Те са експерти по проблемни вземания. Според източници на вестник "БАНКЕРЪ" въпросните лица - около десетина души - са излезли в отпуск от ОББ, след като банката е получила искането на БНБ да бъдат осигурени. Централната банка ги е изпратила в Корпоративна банка, където работят под ръководството на квесторите. Преди това въпросните експерти са подписали всички необходими декларации за опазване на банковата тайна. Източници на "БАНКЕРЪ" от Корпоративна банка заявиха, че въпросните специалисти са нужни на квесторите, защото кредитната институция не е имала административно звено, което да отговаря за събиране на проблемните вземания. Освен това немалка част от персонала в момента е ангажиран с комплектоването и предаването на документи от кредитните досиета на прокуратурата. Друг е въпросът защо БНБ прибягва до услугите на търговска банка - в случая ОББ, а не ползва собствени кадри. Един от възможните отговори е, че и БНБ не разполага с достатъчно специалисти по събирането на просрочени заеми.

Facebook logo
Бъдете с нас и във