Банкеръ Daily

Финансов дневник

Кредитната настървеност на българина се засилва

По последни данни на БНБ кредитите за домакинствата в края на май 2019  са 22.491 млрд. лв. (19.4% от БВП) . Спрямо същия месец на 2018 г. те се увеличават с 8%. В края на май 2019 г. жилищните кредити са 10.984 млрд. лв. или са  нарастнали  на годишна база с 11.7  сто%. Потребителските кредити възлизат на 9.559 млрд. лв. и се увеличават с 10.8% спрямо май 2018 година

За тези ръстове в кредитирането особена важност има един „американски“ индикатор – кредитоемкост. Зад океана това е един от основните показатели за богатство и кариера – каква сума  може да поеме като кредит един гражданин, за да го изплаща без проблеми.

В нашия случай този показател се измерва просто и ясно – чрез дохода на човека.

6 013 лв. - това е годишният общ доход средно на лице от домакинство през 2018 г.  За последните десет години (2009 - 2018 г.) общият доход средно на лице от домакинство се увеличава 1.6 пъти, съобщиха от НСИ.

Реалните доходи на домакинствата нарастват със 7,3% през 2018 г. в сравнение с 2017 г., като най-висок е индексът на реалните доходи през 2018 г. спрямо 2011 г. - рекордните 138.1 процента.

През периода 2009 - 2018 г. са регистрирани чувствителни изменения по отношение на източниците на общия доход средно на лице от домакинство. Доходът от работна заплата през 2018 г. е 3 336 лв. и се увеличава с 9.8% спрямо 2017 г., а нарастването му в сравнение с 2009 г. е със 73.0 на сто. Доходите от пенсии за последната година са 1 645 лева. Те нарастват с 11.2% спрямо 2017 г. и с 61.4% в сравнение с 2009 година.  Доходите от самостоятелна заетост през 2018 г. са 420 лв., или с 11.4% повече в сравнение с 2017 г., и нарастват с 59.1% спрямо 2009 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във