Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Кредитна ваканция е нужна на 1/3 от българите

На 22 юни изтича крайният срок за подаване на молби за отсрочка

Една трета от българите изпитват трудности при изплащане на банковия си кредит в условията на извънредните мерки., действащи у нас в последните три месеца. Това показва проучване за плащания по банкови кредити, проведено от финансовия уеб портал MoitePari.bg в периода от 8 до 11 май. В него са участвали  373 респондента. 

На въпроса "Поискахте ли отсрочка по Ваш кредит?" 38% от запитаните отговарят отрицателно, тъй като за момента имат възможност да обслужват задълженията си.

"Това говори за наличие на заделени средства сред потребителите, както и за финансова култура и грамотност, а също и за това, че доходите им не са засегнати в голяма степен от кризата. Възможен е и трети вариант на тази ситуация - доходите да са намалели, но да е спазено здравословното ниво на задлъжнялост, спрямо месечния доход ( общата сума на задълженията не бива да надвишава 40% от нетния месечен доход)", коментират анализаторите. Сумарно 34% са онези, които сочат, че  изпитват трудности при погасяване на на задълженията си към банки. Половината от тях са поискали отсрочка, а другата половина възнамеряват да го направят.

Анализът сочи, че отсрочване са поискали клиенти, които обслужват заеми за текущо потребление (60 на сто). На второ място се нареждат хората с ипотечни или жилищни кредити - 19%, както и ползващите  кредитни карти - 14 на сто.  Вариантът, който са поискали за отсрочка е ползване на пълен гратисен период (отсрочване на лихва и главница),  с цел да облекчат максимално бюджета си за времето на исканата отсрочка - стандартно това са 6 месеца.

Отговорите на анкетираните показват ясно, че банките са определили   и прилагат максимално улеснен процес при  искане за отсрочка. Преобладаващата част от анкетираните са отговорили, че банката не е изисквала те да представят допълнителна документация към молбата за отсрочка. "По наши наблюдения, искането на допълнителна документация, доказваща спад в доходите, респективно на приходите, е политика на всяка отделна банка и решението дали тя ще изисква такава е по нейна преценка", обясниха експертите.

Както вече бе казано в началото, до изтичането на крайния срок за подаване на молба за отсрочване на банкови кредити - 22 юни - остава един месец, така че все още е рано да се правят цялостни изводи за хода на  този процес. До момента са одобрени  35% от исканията за  отсрочка.  Други 35% все още чакат отговор, а   29% от анкетираните казват, че им е било отказано.

Противно на повечето схващания, банките не са длъжни да одобрят всяка подадена молба за отсрочка.

"Това е тяхно решение и искаме да уточним, че тази мярка се прилага само и единствено към  лица и фирми, засегнати от коронакризата. Това означава, че ако длъжник е имал проблеми с обслужването на кредита преди 1 март (просрочия с повече от 90 дни), банката няма да одобри исканата кредитна ваканция", обясниха от Moitepari.bg.

Резултатите от проучването показват, че банките са отказали отсрочване най-вече заради закъснели вноски по кредитна карта и за  други просрочени задължения. Сред поводите за отказ е и недостатъчното намаление на  доходите или и лоша  кредитна история.

Половината от общия брой анкетирани са на мнение, че разсрочването на вноски ще помогне за стабилизирането на финансовото им положение. Другата половина или са по-песимистично настроени, или предпочитат да запазят мнението за себе си, отговаряйки "Не мога да преценя".

Facebook logo
Бъдете с нас и във