Банкеръ Daily

Финансов дневник

Кредитите под мораториум доближават 10 млрд. лева

Обявената за една от най-ефективните антикризисни мерки - кредитният мораториум вече обхваща кредити в размер на близо 10 млрд. лв., показват данните на БНБ.

По-конкретно, към 30 април по Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции, са подадени общо 129 246 искания за задължения с брутна балансова стойност 10.648 млрд. лева. От тях са одобрени 109 363 броя за 9.984 млрд. лева.

Предприятията са заявили 14 009 броя за 8.506 млрд. лв., като от тях са одобрени 12 936 броя за 8.113 млрд. лв.

От домакинства са подадени 115 237 искания за 2.142 млрд. лв., от които са одобрени 96 427 броя за 1.872 млрд. лв.

Спрямо 31 март общият брой на одобрените искания от предприятия и домакинства намалява с 1486, а брутният размер на одобрените задължения – обект на частния мораториум, нараства с 1.001 млрд. лв., съобщават от БНБ.

Възможността за отсрочване на кредитите по силата на т.нар. кредитен мораториум изтече на 31 март. Последните заеми, попаднали в максималния 9-месечен обхват, би следвало да започнат да се обслужват редовно към края на годината.

В Европа към декември 2020 г. кредитите, които са под мораториум или част от схеми за държавни гаранции, са на стойност 660 млрд. евро по данни на Европейския банков орган.

Именно благодарение на кредитния мораториум се забелязва спад на необслужваните заеми. Към края на март 2021 г. необслужваните банкови кредити в България са на стойност 5.7 млрд. лв. или 7.1% от всички отпуснати заеми. За сравнение – в края на март 2020 г. делът на т.нар. "лоши кредити" е бил 8 процента.

Както "Банкеръ" писа, с изтичането на мораториума фирмите за изкупуване на необслужвани кредити очакват бизнесът им да се съживи. Един от играчите на пазара за лоши кредити казва, че очакванията са картината при необслужваните заеми да се промени и по-късно през тази и следващата година на пазара да бъдат предложени голям обем проблемни вземания.

Facebook logo
Бъдете с нас и във