Банкеръ Daily

Финансов дневник

Кредитите отбелязаха най-висок ръст от 2009-а насам

Годишният темп на растеж на кредита за частния сектор продължи да се ускорява до 5.6% на годишна база през март, при 5% в края на февруари. Това е отбелязано в месечния обзор на българската икономика, изготвен от Министерството на финансите, отразяващ наличните данни към април 2018-а.  Положителен принос за този растеж според експертите на финансовото министерство имаха, както кредитите за нефинансови предприятия, така и тези за домакинствата, нараснали съответно с 2.3% и 6.3 процента. При последните, жилищните кредити повишиха ръста си до 9.1%, докато потребителските кредити се ускориха до 7.2 на сто. По този начин и двата пазарни сегмента отбелязаха най-високия си растеж от ноември 2009 г. насам. Позицията "други кредити" се сви за втори пореден месец - с 8.2% на годишна база през март при спад от 2% през февруари. Лошите и преструктурирани кредити продължиха да отчитат понижение на годишна база – с 15.4%, а делът им в общите кредити за нефинансови предприятия и домакинства се сви до 12.7 процента.

Среднопретегленият лихвен процент по новоотпуснати кредити за нефинансови предприятия се повиши през март с 24 б.точки. Най-голям принос за това имаха новите сделки, деноминирани в евро, чиято цена нарасна с 49 б.точки. Повишение отчетоха и лихвените проценти по фирмени кредити в лева и щатски долари – съответно със 7 и 14 б. точки. Средните проценти по потребителски и жилищни кредити се понижиха съответно с 2 и 16 б.т. спрямо февруари. Общият обем нови кредити за нефинансови предприятия и домакинства достигна 1.89 млрд. лв. през март, като беше с 4.1% по-висок спрямо същия месец на 2017 година.
Среднопретегленият лихвен процент по нови срочни депозити се понижи с 2 б.т. спрямо предходния месец. За понижението допринесоха едновременно лихвите по депозитите за нефинансови предприятия и по тези за домакинствата. От гледна точка на валутата на деноминация, възвръщаемостта на депозитите в евро се понижи в най-голяма степен – с 12 б.т., докато средният процент по депозити в лева се понижи със 7 б.т., а по тези в долари се повиши с 19 б.т. Общият обем нови срочни депозити през март беше 1.09 млрд. лв. – с 0.5% повече в сравнение със същия месец на 2017 г., става ясно от анализа. 

От финансовия анализ става ясно още, че международните валутни резерви през месеца леко са се понижили (с 0.4%), достигайки 22.5 млрд. евро.

Експертите отчитат, че през месеца банковите резерви бяха единственият компонент с отрицателен принос, като се свиха с 5.6% спрямо март. Депозитът на правителството отчете ръст от 4.1% спрямо предишния месец и почти компенсира понижението с 4.5% през март, а парите в обращение се увеличиха с 0.8 процента. Спрямо съответния период на изминалата година, международните резерви се понижиха с 4.7%, при спад от 6% месец по-рано, като отново водеща роля за това имаше депозитът на правителството и банковите резерви, отбелязват от ресорното ведомство. Те намаляха съответно с 20.1% и 13.1% на годишна база, докато парите в обращение нараснаха с 10.8 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във