Банкеръ Daily

Финансов дневник

Кредитите и депозитите бележат ръст

В края на октомври депозитите на домакинствата и фирмите са били 77.058 млрд. лв. (74.6% от БВП), като годишното им увеличение е 8.4% (7.7% годишно повишение през септември 2018 година), отчита БНБ.

Депозитите на Нефинансови предприятия са 24.149 млрд. лв. (23.4% от БВП) в края на октомври 2018 година. В сравнение със същия месец на 2017 г. те се увеличават с 12.1% (13% годишно повишение през септември 2018 година). Депозитите на финансовите предприятия обаче намаляват с 5.5% на годишна база през октомври 2018 година (21.7% годишно понижение през септември 2018 г.) и в края на месеца достигат 2.807 млрд. лв. (2.7% от БВП). Що се касае до депозитите на Домакинства и НТООД, те възлизат на 50.102 млрд. лв. (48.5% от БВП) в края на октомври 2018 година. Сумата се увеличава със 7.5% спрямо същия месец на 2017 г. (7.3% годишно нарастване през септември 2018 година). 

В края на десетия месец от годината кредитите за неправителствения сектор са 57.122 млрд. лв. (55.3% от БВП) при 56.705 млрд. лв. към септември 2018 г. (54.9% от БВП). През октомври те се увеличават на годишна база със 7.8% (7.4% годишно повишение през септември 2018 година). Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от Други парично-финансови институции (Други ПФИ), чиито обем за последните дванадесет месеца е 122.8 млн. лева. На годишна база продадените кредити от Други ПФИ са 145.6 млн. лв. (в т. ч. 21.9 млн. лв. през октомври 2018 година), а обратно изкупените кредити – 22.8 млн. лв. (през октомври 2018 г. няма обратно изкупени кредити). Кредитите за Нефинансови предприятия нарастват с 4.8% на годишна база през октомври 2018 г. (4% годишно повишение през септември 2018 г.) и в края на месеца достигат 32.729 млрд. лв. (31.7% от БВП). Кредитите за Домакинства и НТООД са 21.616 млрд. лв. (20.9% от БВП) в края на октомври 2018 година. Спрямо същия месец на 2017 г. те се увеличават с 10% (9.7% годишно повишение през септември 2018 година). В края на октомври 2018 г. жилищните кредити са 10.326 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 10.2% (9.9% годишно увеличение през септември 2018 година). Потребителските кредити възлизат на 9.033 млрд. лв. и се увеличават с 15.9% спрямо октомври 2017 г. (15.4% годишно повишение през септември 2018 година). Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 2.777 млрд. лв. (2.7% от БВП) в края на октомври 2018 година. В сравнение с октомври 2017 г. те се увеличават с 32.1% (37.2% годишно повишение през септември 2018 година).

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във