Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Кражбите скачат без стикер за “Каско”

Стоян Проданов, изпълнителен директор на ЗД „Бул Инс” АД, пред в. БАНКЕРЪ

Г-н Проданов, започва активната кампания по Гражданска отговорност. Възможно ли е пак някакво нелогично сваляне на цените в борбата за нови клиенти и как би се отразило то на пазара?


- Поведението на голяма част от компаниите напоследък говори, че вероятно и тази година ще има подобна изострена борба за клиенти. Всяко дружество решава какво да предприеме и каква политика да води. Но за регулирана застраховка като Гражданската отговорност на автомобилистите последната дума е на Комисията за финансов надзор. Отдавна сме оценили възможността чрез тази полица да се генерират освен парични потоци и големи загуби. В България цените по полицата са ниски, а има сегменти от автомобилния пазар, за които цените са дори неразумни. В Бул Инс следим рисковете и управляваме процеса на ценообразуване така, че да генерираме сигурност за компанията и стабилност на полицата. В трудните за икономиката времена се стремим да предложим най-изгодните цени, без това да влияе на рентабилността и сигурността ни.


Многократно сте заявявали, че цените на тази застраховка ще се повишават всяка година. Какво ви кара да мислите така и кога, според вас, стойността на тази застраховка ще се стабилизира?

- Винаги съм заявявал, че цената на Гражданската отговорност на автомобилистите в България в обозримо бъдеще ще расте заради голямата пропаст между благосъстоянието в нашата страна и в Европейския съюз. Трябва да се съобразяваме с реалностите в системата Зелена карта, с необходимостта да се покриват всички щети в благоденстващите европейски държави по цените, които са възприети за нормални там. Въпреки кризата в еврозоната разликата между нашето икономическо развитие и това на споменатите страни е драматична и няма скоро да намалее. Напомням, че след влизането в Европейския съюз нашата полица Гражданска отговорност замести действащата дотогава полица Зелена карта, но при несравнимо по-ниски цени. В резюме - плащаме съобразно с българските цени по Гражданска отговорност европейските стойности на материалните и нематериалните щети, причинени от съгражданите ни в Европа. Така че стабилизиране може да има след постигане на равновесие в изтичащите и в приходните парични потоци по полицата, а това няма да се случи скоро.


Бул Инс от три години се включва активно в кампанията за пласмент на застраховката, въпреки че за пазара тя все още е губеща. Кога очаквате тенденцията да се обърне?

- Основната роля за неутрализирането на загубите имат мениджърите, които трябва да оценяват дългосрочно риска и ценовите равнища на полицата, защото този продукт е с петгодишна опашка. Това, че полицата е задължителна, не означава, че е оправдано тя да се предлага на всякаква цена. Ясно се вижда днес интернационализацията на щетите и потребността да включим по-високите плащания за застрахователни събития в чужбина, но и в България се плащат все по-високи обезщетения. Тези тенденции безспорно накланят везните в посока към поскъпване на полицата. От друга страна, фирмите и домакинствата след четири години на криза разполагат с все по-малко парични резерви и ликвидни буфери. Наистина е трудно да наложим високи цени, които да донесат значими печалби за компаниите, без с това да направим полицата непродаваема.


По ваша преценка какво е влиянието на кризата върху застрахователния пазар в България?

- Кризата се усеща силно в редица сектори, а финансовият сектор е един от най-чувствително засегнатите. Намаляващата икономическа активност, по-ниското промишлено производство, слабата селскостопанска реколта влияят негативно на застраховането, което се вижда и от свиващия се пазар. Проблемите с лошите кредити продължават да тегнат и засягат на практика всички участници на пазара - банките, фирмите, домакинствата, публичния сектор. Компанията ни има стратегия за справяне с тези предизвикателства, която следваме и която ни носи позитивни резултати. В дилемата пазарни дялове - финансови резултати ние предпочитаме да селектираме поетите рискове и да заложим на създаването на печалба.


Автомобилното застраховане ли е най-силно застъпено в портфейла на компанията?

- Да. От няколко години следваме програма за диверсификация на портфейла и сме лицензирали и продаваме всички продукти, предлагани на българския пазар. Убеден съм, че застрахователните ни продукти са конкурентни и вярвам в постъпателното развитие. Първокласните презастрахователи, с които си партнираме, и възможността да се поучим от грешките на другите дават определени преимущества. И тази година делът на неавтомобилните застраховки при нас ще нарасне.


Какви са проблемите на застрахователния пазар в България?

- Проблем е ниското проникване на застраховките и невисоката застрахователна култура на населението и бизнеса. Исторически след национализацията на застраховането то се превръща в елемент на държавната финансова система, в някакъв вид данък. Това възприемане на застраховките като почти-данък или като нещо без конкретни ползи и до днес влияе на склонността на потребителите да плащат за тях. Това е предизвикателство, което дружествата трябва да могат да посрещат както заедно, така и индивидуално. Пазарът е твърде раздробен и това често води до неразумни действия. В застрахователния бранш има очевиден дисонанс, налагат се решения без консенсус, които водят до съмнителни резултати. Пример за това бе премахването на Каско - маркировките, което не изпълни прокламираните цели и влоши средата. Днес органите на реда отчитат невъзможност да се проследят откраднатите авточасти и ръст на посегателствата. А имаше много възможности и предложения за технологични решения, за унифициране на маркировките, които бяха пренебрегнати.


Имаше ли ефект от въвеждането на единната информационна система за подобряването и развитието на застрахователния пазар?

- Много позитиви могат да се откроят от въвеждането на единната информационна система. Премахнаха се много недъзи на off-line застраховането - антидатирането, невъвеждането на полици, или въвеждането им с голяма забава, погрешно калкулирани премии. Намаляха разходите по веригата клиент-посредник-компания. Въведоха се нови информационни решения и се появиха възможности за авангардни ИТ приложения. Има обаче и един сериозен минус - все още липсва системата бонус-малус. Обществото има голяма полза от въвеждането на тази система, защото поведението на пътя ще е по-отговорно и по-благоразумно, безопасността на движението ще се подобри цялостно. Всички държави с функционираща система бонус-малус показват, че реализират голям икономически и социален ефект. Обществото трябва да инвестира във въвеждането на системата бонус-малус, но ползите ще са многократно по-големи от разходите.


Къде предпочитат да инвестират сега застрахователните компании?

- В условията на криза застрахователите и институционалните инвеститори се насочват към нискорискови инструменти. Нискорисковите инструменти означават алтернативи, в които вероятността от загуби е минимална и волатилитетът е ограничен. Това са държавни ценни книжа, депозити, облигации с висок рейтинг и взаимни фондове с по-нисък риск. Дълговата криза в еврозоната определено доведе до нова трактовка на дефиницията за нисък риск. А инвестиционните мениджъри се сблъскват с нови предизвикателства пред постигането на доходност при приемливо ниво на риск в застрахователната компания.


Бул Инс е сред водещите застрахователни дружества в иновациите. Какво да очакваме в тази посока?

- Действително Бул Инс години наред е сред новаторите в застраховането у нас. Подготвяме новости в информационното осигуряване на Автокаско, които нямат аналог на пазара. Ще улесним процеса на издаване на полици, както и ликвидацията на щети в полза на нашите посредници и лоялните ни клиенти. Подготвяме и нова продуктова гама, която ще лансираме в подходящ момент.


Какви са финансовите резултати на Бул Инс до момента?

- За деветмесечието на годината премийният приход от застраховки е 70 млн. лв., а печалбата е близо 5 млн. лева. Но застраховането не е спринт, а маратон, защото за управлението на такъв бизнес се изисква дългосрочен поглед. В момент на глобална финансова и икономическа криза застраховането изисква и адекватен управленски подход. Нашата философия е Бул Инс да е център на печалба и съответно център на сигурност. Затова за нас на първо място стоят положителният резултат и рентабилността. Въпреки влошените икономически условия тази година ще продължим да създаваме стойност и печалба.


Запазват ли се към момента нивата на премиите и на печалбата?

- Да. За да запазим нивото на печалба, се отдръпнахме от някои рискови сегменти на пазара и затова има известен спад на премийния приход. Ако приемаме по-големи рискове, вероятно можеше да увеличим премиите, но за сметка на финансовия резултат. За да сме стабилен партньор, трябва да сме генератор на печалба. Вероятно в края на годината ще имаме свиване на премийния приход, но ще създадем удовлетворителна печалба.


Какви обезщетения е изплатило дружеството?

- Към края на август дружеството е изплатило 41 млн. лв. обезщетения, от които само по Каско - 28 млн. лв. Като съотношение на платени обезщетения и получени премии в Каско нашето дружество е сред най-щедрите. По голямото катастрофично събитие тази година - земетресението в Перник, успяхме да ликвидираме щетите на нашите клиенти в кратки срокове.


Как ще завърши 2012 г. за Бул Инс, а и за застраховането като цяло?

- Иска ми се да се абстрахирам от популярната прогноза в Календара на маите, макар че 2012-а няма да е годината на възстановяването на световната икономика. Има отрезвяване сред световните лидери и сред водещите мениджъри за мащабите и времевите рамки на кризата. Може би още две-три години Европа и светът ще преодоляват последиците от нея. Пазарът усеща твърде осезателно кризата и в края на годината премиите ще са по-ниски в сравнение с предишната година. За Бул Инс стремежът е да генерираме печалба, да продаваме все по-широк кръг продукти, да поддържаме качеството на обслужване. Убеден съм, че с изхода от кризата ще се появят допълнителни стимули за развитие на застраховането и навлизане в нови, непознати територии.

Facebook logo
Бъдете с нас и във