Банкеръ Daily

Финансов дневник

Краят на СОФИБОР няма да разклати ипотечните лихви

Нарастват опасенията, че краят на СОФИБОР може да повлияе на ипотечния пазар точно в разгара на сезона – средата на лятото. Причина за това е решението на Управителния съвет на БНБ от първи юли тази година да се преустанови изчисляването този индекс. Той трябва да бъде заменен с друг борсов индикатор, изготвен от лицензиран администратор на Европейския съюз.

В момента СОФИБОР е основният пазарен индекс приложим при ценообразуване на ипотечните кредити в лева. Когато човек сключва договор за кредит е нормално да види текст със следния смисъл: „в случай, че пазарният индекс престане да съществува, ще бъде заменен от друг, който максимално се доближава до този, при който е подписан договора“. На тази база очакването е СОФИБОР да бъде заменен с аналогичен и това да не повлияе на цените на кредитите за потребителите, както по стари, така и по нови кредити.

„Конкуренцията между банките е жестока и никой няма да си позволи да губи клиенти с лихвени спекулации“, каза Нася Александрова, собственик и мениджър на първия регистриран в БНБ кредитен посредник „САНУК“.

Пазарът очаква преходът към новия индекс да бъде плавен, без сътресения. Целта е индексът да бъде подчинен на единни европейски правила, за да бъде максимално прозрачен и защитен от манипулации, обясни още Александрова.

Проблемът според нея – от гледна точка на потребителя – е в това, че хората, които теглят ипотечни кредити в повечето случаи не разбират как се формират лихвите по тях. А това е много важно, защото става дума за променлив процент и е важен механизмът на определянето му от гледна точка на правилно планиране. Затова от особена важност е консултацията със специалист в областта на кредитирането, какъвто е кредитният посредник. Той работи с много банки и може да изготви безпристрастен сравнителен анализ за клиента, както и да му „ушие кредит по поръчка“ - максимално близък до неговите индивидуални предпочитания. Той е и човекът, който ще му обърне внимание на всички параметри, които в дългосрочен план са от съществена важност.  

Каре

Нормативно

Решението на БНБ е във връзка с прилагането на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове.

Съгласно Регламента след 1 януари 2018 г. бенчмарковете следва да се изготвят от лицензирани или регистрирани администратори от Европейския съюз или от трета държава, включени в регистър, поддържан от Европейския орган за ценни книжа и пазари.

Посочената дата на прекратяване на изчисляването на индекса "СОФИБОР" е съобразена с чл. 57 и 58 от Регламента, с които са приети съответни изменения в Директива 2008/48/ЕС за договорите за потребителски кредити и в Директива 2014/17/ЕС относно договорите за кредити за жилищни недвижими имоти за потребители, като се изисква държавите-членки да съобразят законодателствата си с тези промени в срок до 1 юли 2018 година.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във