Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Край на шмекериите с жилищните кредити

Новият Закон за кредитите за недвижими имоти влиза в сила от  2 октомври. Текстовете бяха утвърдени от депутатите в средата на юли. Банките получиха два месеца, за да съобразят дейността си с неговите изисквания.

На Комисията за защита на потребителите (КЗП) е възложено да проверява дали трезорите са променили общите си условия. Инспекции ще започнат от началото на следващия месец.

До момента този вид заеми попадаха в обхвата на Закона за потребителския кредит. Той беше променян многократно уж с цел защита на потребителите. Но реално условията по големите ипотечни кредити не бяха подобрени. 

Такса за предсрочно погасяване

С новия закон се регламентира начисляването на такса при предсрочно погасяване на ипотечен заем. В случай че кредитополучателят реши да погаси жилищния си кредит през първите 12 месеца от неговото усвояване, таксата не може да надвишава 1% от остатъчната сума. А след изтичане на година от усвояването му такса при предсрочното му погасяване не се начислява.

Измененията засягат и Закона за потребителския кредит. От следващия месец се уеднаквяват условията по потребителските кредити, необезпечени с ипотека на стойност до или надхвърлящи 147 000 лева. Така налагането на такси за предсрочно погасяване след изтичането на година след усвояването на потребителския заем ще са незаконни независимо от размера му. 

Реклама

Инспекторите на КЗП ще следят и дали рекламата на ипотечните кредити отговаря на новите изисквания. А те са, че всички елементи в информационните послания трябва да са с еднакъв по размер, вид и формат шрифт. Например посоченият лихвен процент не може да бъде с по-голям размер от останалата, задължителна по закон информация.

КЗП ще проверява и за наличието на задължителните реквизити в договорите. В тях трябва да има информация за приложимия лихвен процент, за вида му, дали е фиĸcиpaн, плaвaщ или е ĸoмбинaция от тяx, както и за ycлoвиятa, пpи ĸoитo ce пpoмeня лиxвaтa. В договорите задължително фигурира и предупреждение за последиците при просрочени плащания и за разходите, дължими от потребителя.

14 дни за размисъл

Предвижда се клиентите да имат минимум 14 дни за размисъл, след като получат проект на договор за кредит, в който да преценят различните оферти и да решат дали да подпишат, или не.

Банките ще са задължени да предоставят и обща информация за предлаганите кредитни продукти, да разяснят всички уловки в договора за кредит на бъдещите си клиенти. По този начин потребителите по-лесно ще сравняват различните предложения. Освен това преддоговорната информация вече ще е уеднаквена чрез Европейски стандартизиран информационен формуляр, който е доста по-подробен и ясен от този по Закона за потребителските кредити.

Консултации

Текстовете предвиждат и нова услуга - предоставяне на индивидуални съвети във връзка с кредитите. Банките няма да са задължени да я предоставят, но ако предпочетат да го направят, ще трябва да уведомят клиентите си колко ще им струва консултацията. В противен случай ги грозят санкции. Предоставящите консултации банки трябва да разглеждат достатъчно голям брой предлагани на пазара договори за кредит и да съобразяват препоръката си с индивидуалния профил и финансовото състояние на кредитополучателя.

Заеми във валута

С новите текстове се предвижда банките да уведомяват кредитополучателите със заем във валута, когато  месечната погасителна вноска се промени заради промяна на валутния курс с повече от 20 на сто. Тази промяна в закона бе въведена след поскъпването на кредитите в швейцарски франкове. Проблемът се изостри в началото на миналата година, когато  Швейцарската централна банка премахна минималния обменен курс от 1.20 франка за едно евро и с това оскъпи рязко и местната валута, и вноските на потребители, взели франкови заеми.

Очаква се, след като банките започнат да прилагат новия закон, рискът да не се обслужват да стане минимален. Кредиторите вече ще са задължени да отпускат кредит само ако оценката на платежоспособността им покаже, че потребителят ще може да изпълнява задълженията си.

Предвиждат се и нови правила за работа с кредитополучатели със затруднения при погасяване на кредити. 

Новост е и затягането на дейността на кредитните посредници. Те вече ще бъдат вписвани в регистър на БНБ и да отговарят на определени, предвидени в закона изисквания - например да са сключили застраховка „Професионална отговорност”.

Санкции

Глобите, предвидени за трезорите, ако ползват подвеждаща реклама, са от 15 000 до 30 000 лв. за първо нарушение и се удвояват при второ. Същите са санкциите и при умишлено сключване на заем с лош платец. Ако фирмите кредитни посредници не се впишат в регистрите на БНБ, а извършват дейност в страната,  ще бъдат глобявани с между 20 000 и 40 000 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във