Банкеръ Weekly

Финансов дневник

KPMG ЗАПОЧНА ДА ПРОУЧВА ТЕХНОЛОГИИТЕ НА БНБ

Първата работна среща между представители на дирекция Информатика и комуникации в Българската народна банка и експертите от консултантската компания Кей Пи Ем Джи (KPMG) се проведе през седмицата. Двата екипа ще имат поредица от разговори в рамките на сключения на 29 юни тази година договор за проучване на състоянието на информационната система на БНБ и за създаване на средносрочна и дългосрочна стратегия за нейното развитие.
Договореностите с Централната банка предвиждат консултантската компания да приключи анализа си през февруари 2002 година. Първият от общо трите етапа изтича през октомври тази година. Дотогава експерти от Кей Пи Ем Джи ще направят цялостен преглед на технологичните системи в БНБ и ще дадат оценката си за ефективността им. Разработването на самата стратегия ще започне през втория етап - от октомври до края на годината. Очаква се тогава да бъдат определени и основните насоки за бъдещото развитие на технологичните системи в БНБ. Мениджърът за развитие на бизнeса от Кей Пи Ем Джи Валентин Иванов посочи пред в.БАНКЕРЪ три основни проблема, които стратегията трябва да реши. Първият е, че досегашните информационни програми на Централната банка са разработвани независимо една от друга, което е довело до дублирането на големи количества данни на няколко места. Вторият е свързан с ограничения персонал на дирекция Информатика и комуникации, с който трябва да се извършва поддръжката на тези програми. Третият проблем е сложното вътрешно управление на информационната система, което допълнително се затруднява от големия брой потребители.
Към края на годината ще бъде готов и първият работен вариант на стратегията. След като ръководството на Централната банка даде становището си по него, ще бъде изготвен и окончателният вариант.

Facebook logo
Бъдете с нас и във