Банкеръ Weekly

Финансов дневник

КPMG ЩЕ ПРАВИ ИНФОРМАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА БНБ

Водещата консултантска компания KPMG спечели конкурса за проучване на състоянието на информационната система на Българската народна банка и ще изработи стратегията за нейното развитие. Очаква се преговорите с представителите на банката да приключат до края на месеца, когато ще станат ясни и финансовите параметри на сделката.
Целта е да се повиши степента на информационно осигуряване на всички оперативни нива на банката. Ще бъдат разработени подсистеми и модули за нейните управления, дирекции и отдели, които да улесняват обмена на данни помежду им. Предвижда се освен общодостъпна база данни да се създаде и специална информационна подсистема, предназначена основно за висшето ръководство.
Очакванията са така БНБ да бъде улеснена в изпълнението на основните си задачи: да осигурява паричната ликвидност, да поддържа стабилността на националната парична единица, да създава ефективни платежни механизми и инструменти. Чрез въвеждането на съвременни информационни технологии Централната банка ще регулира също дейността на финансовите пазари и ще осъществява надзора на търговските банки в страната.
Вече се водят преговори с компанията Монтран за изграждането на система за брутни разплащания в реално време, която вероятно ще заработи още преди изготвянето на цялостната стратегия за развитие на информационните технологии на БНБ. Предстои усъвършенстването и на сега действащите подсистеми - за управление на резерва, за контрол на движението на наличните пари, платежната система и централния кредитен регистър. Стратегията ще улесни Централната банка и в управлението на процеса на възлагане на обществени поръчки, изпълнението на сключените договори и на производството в нейната печатница. Дирекция Информатика и комуникации ще подобри взаимодействието си с търговските банки и събирането на информация от тях.

Facebook logo
Бъдете с нас и във