Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Корпоративна банка става финансов холдинг

Поредното придобиване на чуждестранна банка от кредитна институция с български капитал е близо до финала. В първите работни дни на месец май БНБ публикува заповедта на подуправителя и началник на управление "Банков надзор" Цветан Гунев, че разрешава на Корпоративна банка да закупи от френската "Креди Агрикол" целият капитал (100%) на дъщерната й "Креди Агрикол България". Според документа Корпоративна банка ще плати със собствени средства всички акции на "Кредит Агрикол България", чийто общ номинал е 92.09 млн. лева. Но това не означава, че Корпоративна банка ще даде подобна сума на французите. Цената на сделката за момента не се съобщава, но за нея могат да се правят предположения на базата на финансовите резултати, постигнати от продаваната кредитна институция, на конюнктурата на пазара и от прегледа на условията, при които у нас са сключени подобни сделки (в рамките на изминалите 12 месеца).


В този смисъл трябва да се отчете, че преди всичко "Креди Агрикол България" не е в добра кондиция. Продължителен период от време тя бележи загуби. И независимо че остава стабилна, заради отрицателните си финансови резултати собственият й капитал - 34.51 млн. лева, е близо три пъти по-нисък от акционерния. С други думи - това, което купува Корпоративна банка, е на стойност 34.5 млн. лева. И едва ли би платила по-висока цена.


Освен това с придобиването на "Креди Агрикол България" Корпоративна банка няма да разшири позициите си на пазара, защото по активи - 403.02 млн. лв., институцията, която придобива, е сред четирите най-малки банки в страната. При това бизнесът й се свива. Още когато започна преговорите с французите, председателят на надзорния съвет на Корпоративна банка Цветан Василев заяви, че основният проблем на "Креди Агрикол България" е липсата на нови платежоспособни клиенти. При подобна ситуация и при сложната конюнктура на финансовия ни пазар едва ли може да се очаква, че Корпоративна банка ще плати на французите някаква премия върху размера на собствения й капитал от 34.5 млн. лева. Нещо повече - сделката от края на миналата година, с която Първа инвестиционна банка придоби "Юнионбанк", показва, че дори за добре развиваща се кредитна институция у нас не се плаща повече от една четвърт до една трета от собствения й капитал. Този пример също е предпоставка да се мисли, че Корпоративна банка едва ли ще плати за акциите й повече от 10-12 млн. лева. Още повече че най-вероятно веднага след приключването на сделката ще трябва да върне 29 млн. лв. подчинен срочен дълг, който е взела "Креди Агрикол България". Този факт също ще се отрази върху крайната цена.


След като придобие "Креди Агрикол България", Корпоративна банка ще се превърне в един от малкото банкови холдинги у нас. По принцип става дума за структура, в центъра на която е кредитна институция, и тя (а не нейните собственици) притежава мажоритарния пакет от акции в други финансови компании - инвестиционни посредници, застрахователи, лизингови фирми и т.н. За момента такъв холдинг у нас е Първа инвестиционна банка.


Като холдингова структура Корпоративна банка ще подлежи на още по-стриктен надзор, тъй като ще трябва да отговаря и на изискванията на Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати. А като една от най-големите банки у нас ще трябва да заделя допълнителни капиталови буфери срещу системен риск. Впрочем това става ясно и от заповедта на подуправителя на БНБ Цветан Гунев, в която се говори за групата на Корпоративна банка.


"Креди Агрикол България" е необходима на Корпоративна банка като платформа, върху която да развие финансовите си услуги за граждани. Това бе изрично споменато от Цветан Василев, който още преди време заяви, че няма да поглъща закупената кредитна институция. "Фирмите, обслужвани от Корпоративна банка, имат много служители, които се нуждаят от кредитни карти, от потребителски и ипотечни заеми и от различни видове депозити и разплащателни сметки. Това е специфичен бизнес, който Корпоративна банка няма потенциала да развива и моите планове са това да направи "Креди Агрикол България", обясни Василев.


Според заповедта на подуправителя на БНБ веднага след покупката надзорният съвет на "Креди Агрикол България" ще бъде изцяло променен, което е напълно в реда на нещата. От състава му ще бъдат освободени представителите на френската "Креди Агрикол": Жерар Маршан, Франсоа Пиншон, Винсен Жулита и Лоран Фромажо. На тяхно място ще бъдат избрани Радосвета Василева (дъщеря на Цветан Василев), Орлин Николов, който е изпълнителен директор на Корпоративна банка, и Абдул Мохамед Салам Абдулах ал Муршиди, който е член на надзорния съвет на Корпоративна банка. Ще бъдат направени и промени в управителния съвет на "Креди Агрикол България". Числеността му ще бъде намалена от петима на четирима членове и от него ще бъдат освободени всички сегашни членове, които не са изпълнителни директори. Поне така пише в заповедта на Цветан Гунев. Което означава, че в мениджмънта на банката ще останат Атанасиос Петропулос и Деляна Пешева, а ще го напуснат Лионел Фулон, Христос Пантазис и Георги Дренски. Надзорният съвет ще трябва да избере на мястото на тримата освободени двама нови изпълнителни директори, но техните имена ще станат ясни едва след два месеца.

Facebook logo
Бъдете с нас и във