Банкеръ Weekly

Финансов дневник

КОРПОРАТИВЕН ТРИУМВИРАТ ВЗЕМА ВЛАСТТА В ЦКБ?

Малки пакети от акции на Централна кооперативна банка продължават да сменят собствениците си през фондовата борса. Така да се каже: хем оборот да става, хем наблюдателите да изпуснат дирята кой колко и за кого купува. На 18 септември бяха продадени нови 634 245 броя ценни книги, всяка с номинал от по 1 лев. Купувачът им ще стане известен най-рано на 24 септември, но няма да е изненада, ако това отново е дружество, свързано с варненската групировка ТИМ.Общата номинална стойност на продадения на 18 септември пакет акции формира около 4% от капитала на банката. С подобен дял разполага офшорната фирма Розин Инвестмънтс, чийто представител у нас е инвестиционният посредник Хеджър - дружество, с което са свързани ковчежникът на Национално движение Симеон Втори Максим Димов и царските депутати Мирослав Севлиевски и Ралица Агайн. До момента структурите на ТИМ купуваха акциите на ЦКБ с посредничеството на РОСЕКСИМБАНК.На 12 септември 2001 г. банката на Кюлев продаде на офшорната компания Фертитрон Инк. 1.6 млн. броя акции на ЦКБ всяка с номинал от 1 лев (9.8951% от капитала), като получи за тях 1.12 млн. лева - по 70 стотинки за една ценна книга. Други 6.2% от капитала на кооперативната банка станаха собственост в края на август 2001-ва на германското дружество Булхимекс. То от своя страна е 100% дъщерна фирма на Химимпорт, който също е част от бизнесструктурите на варненската групировка. В надзорния съвет на Химимпорт участва Иво Каменов Георгиев, който заедно с Тихомир Митев и Марин Митев са лидерите на ТИМ.Още 8.2% от ЦКБ взе Оторнио Инвестмънт. Това е кипърска офшорка, която е собственик на Натурела Ком, управлявана от Тихомир Митев. Продаващите акциите си в ЦКБ са наясно със схемата й за развитие. А тя е: банката да се контролира от Централния кооперативен съюз, притежаващ 23.5% от капитала й, РОСЕКСИМБАНК и ТИМ, който ще събира безбройните трудносъбираеми земеделски кредити. РОСЕКСИМБАНК много ясно дефинира желанието си да закупи дела на Банковата консолидационна компания (32.2%) от капитала на ЦКБ. Известно е и намерението на БКК да продаде своите акции до края на годината. Но докато това стане, консолидационната компания държи да има свои представители в съвета на директорите на банката. Затова на заседанието, проведено на 17 септември, шефовете й решиха това да бъдат Владимир Марашев и Георги Момчилов. През седмицата обаче техните кандидатури са били обсъждани отново в Министерството на финансите. Твърди се, че в крайна сметка вместо Марашев и Момчилов за членове на управителния съвет на ЦКБ ще бъдат предложени други хора, които да представляват интересите на БКК в мениджмънта.Ако Кюлев успее да сложи ръка върху акциите на консолидационната компания, той, заедно с ЦКС и с ТИМ, ще определя политиката на кооперативната банка, като осъществява чрез нея проектите си в селското стопанство. Развитието на събитията около ЦКБ красноречиво говори, че тя ще се управлява от корпоративен триумвират. Варненци имат сериозни интереси в земеделието. Те притежават 16 големи зърнобази в страната, имат фирми, които работят в областта на хранително-вкусовата промишленост, а чрез Химимпорт осъществяват контрол и върху доставката на голяма част от изкуствените торове. Значителните пазарни позиции на кооперативния съюз в земеделието и хранително-вкусовата промишленост едва ли се нуждаят от представяне. Проблемът на ЦКС е, че голяма част от неговите структури са в незавидно финансово състояние поради липсата на управленски опит и пазарна култура. А ЦКС винаги е бил мозъкът, способен да осигури финансиране, и предимно чрез кооперативната банка на кооператорите, които не желаят да си напрягат много ума.

Facebook logo
Бъдете с нас и във