Банкеръ Daily

Финансов дневник

Консолидираните приходи от такси и комисионни на ЦКБ се повишават

От началото на годината акциите на ЦКБ добавят 1.16% към стойността си и в края на август борсовите търговия затвори при 1.74 лв. за един брой, отбеляза изпълнителният директор на банката Георги Константинов.

Консолидираната нетна печалба на "Централна кооперативна банка" АД (ЦКБ) е в размер на на 14.5 милиона лева за първите шест месеца на годината, показват числата в счетоводния отчет на кредитната институция. За сравнение през същия период на миналата година положителният финансов резултат бил 17.49 милиона лева.
Банковата група на консолидирана основа включва "ЦКБ" АД и контролираните от нея дъщерни дружества - "Централна кооперативна банка" - Скопие (87.35% от капитала й), УД "ЦКБ асет мениджмънт" ЕАД, ЗАО "ИК Банк" - Казан, Република Татарстан (Руска федерация) (86.273% от книжата с право на глас).

Доходът на акция за акционерите на банката майка е 7 стотинки на акция при 15 стотинки за първите шест месеца на миналата година.
Най-съществен спад има при консолидираните приходи от лихви на ЦКБ, които се понижават до 70.5 милиона лева за полугодието. Негативният ефект се компенсира донякъде от намалелите разходи за лихви - с близо 3.6 милиона лева.
В същото време приходите от такси и комисиони бележат повишение - до 28.88 милиона лева спрямо 27.9 милиона лева година по-рано.

Кредитният портфейл на ЦКБ расте до 2.44 милиарда лева към края на първото полугодие при 2.4 милиарда лева година по-рано. В същото време и привлечените депозити са повече - 5.14 милиарда лева, спрямо 5.11 милиарда лева година по-рано.
От началото на годината акциите на банката добавят 1.16% към стойността си, като в края на август борсовите търговия затвори при 1.74 лв. за един брой.

Facebook logo
Бъдете с нас и във