Банкеръ Daily

Финансов дневник

Консолидацията сви печалбата на ПИБ в края на миналата година

"Първа инвестиционна банка" (Fibank) е най-голямата банка с български капитал, която се развива като финансова група с основна дейност в България и с регионално присъствие чрез чуждестранни операции в Кипър и Албания. Тя има 11 дъщерни дружества.

Всички те заедно с компанията майка отчитат консолидирана нетна печалба за миналата година от 137.92 млн. лв., което означава, че тя е с 33.62 млн. лв. по-малко спрямо 2018-я, показват числата в междинния неодитиран счетоводен отчет за четвъртото тримесечие.

Общите приходи от банкови операции за периода между януари и декември възлизат на 443.48 млн. лв., като те се увеличават с 52.15 млн. лева. Нетният лихвен доход е в размер на 246.71 млн. лв., отбелязват мениджърите в доклада си. В същото време нетният доход от такси и комисиони при ПИБ продължава да расте - до 106.77 млн. лв., като добавя около десет милиона лева спрямо резултата отпреди една година.

Активите на банката към края на декември миналата година набъбват до 10.66 млрд. лв., което е ръст спрямо края на 2018-а от 1.07 млрд. лева. А по този начин "Първа инвестиционна банка" АД запазва мястото си сред водещите банки в българската банкова система.

Доверието в ПИБ намира израз в ръста на депозитите от други клиенти, като сумата по това перо достигна вече 9.10 млрд. лв., което повишава стойността на показателя с 761 млн. лв., четем в доклада за дейността. Така и по този показател отново банката затвърждава позицията си в първите кредитни институции в страната.

Счетоводният собствен капитал на групата към края на декември възлиза вече на 979 млн. лв., което представлява увеличение от 133 млн. лв. спрямо декември 2018-а.

Вземанията от клиенти по балансова стойност за дванадесетте месеца на миналата година са в размер на 6.02 млрд. лв., а нарастването на годишна база е с 301 млн. лева, показват числата. Най-голям дял от тази сума ествествено се пада на корпоративните клиенти - 3.07 млрд. лева.

В средата на ноември от ПИБ съобщиха за промяна в мениджърския екип на публичното дружество. Севдалина Василева беше заличена като член на Управителния съвет и изпълнителен директор на банката. В началото на февруари тази година Никола Бакалов бе вписан в Търговския регистър като член на Управителния съвет и изпълнителен директор на "Първа инвестиционна банка" АД.

"Първа инвестиционна банка" АД е публично дружество, част от чиято основна дейност е публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставянето на кредити или друго финансиране. В този смисъл за периода до 31 декември 2019 г. не са настъпили събития извън обичайната дейност на банката.

През чевъртото тримесечие мениджърите на ПИБ обявиха, че планират увеличение на капитала чрез публично предлагане на акции. В момента той е в размер на 110 000 000 лева, разпределени в същия брой акции с номинал от по 1 лев. Ивайло Мутафчиев и Цеко Минев са двамата големи акционери, като всеки от тях държи по 42.50% от книжата с право на глас. Останалите 16 500 000 броя или 15% от капитала на банката са собственост на други акционери местни и чуждестранни юридически и физически лица, притежаващи акции, предмет на свободна търговия на "Българската фондова борса" (free-float).

На 20 февруари обаче от Комисията за финансов надзор излязоха с решение, че регулаторът отказва да издаде потвърждение на проспект за първично публично предлагане на акции, които да бъдат издадени от "Първа инвестиционна банка" АД. От банката обаче увериха, че "продължават да изпълнява своя план за увеличение на капитала".  Както в. "БАНКЕРЪ" вече писа, около решението на КФН има няколко сериозни въпросителни. На първо време, е изненадващо, че надзорът отказва на ПИБ увеличение на капитала, което се прави по препоръка на Европейската централна банка и в контекста на усилията на страната ни за присъединяване към еврозоната. Също така и към момента от Комисията за финансов надзор не са публикували мотивите към решението. Тоест засега единственото сигурно е, че рекапитализацията на ПИБ ще се забави.

"Първа инвестиционна банка" продължава да чисти активите си. В средата на декември миналата година бе сключен договор за продажба на необслужвани кредитни портфейли от физически и юридически лица с приблизителен общ размер 538 млн. лева, които са основно обезпечени вземания. Продажбата е станала в изпълнение на стратегията на банката за управление на необслужвани експозиции, като събирането на вземанията се прехвърля на купувачите в съответствие с най-добрите практики и закона.

През миналата година и през 2018-а ПИБ не е разпределяла дивиденти, а печалбите са попълнили резервите на банката.

Facebook logo
Бъдете с нас и във