Банкеръ Daily

Финансов дневник

Консолидацията оформя лика на банковата система


Вестник "БАНКЕРЪ" и "ПрайсУотърХаусКупърс България" започват серия от публикации, посветени на развитието на банковия  и застрахователния сектор у нас. Инициативата ни ще проследи как се представят водещите трезори, което е от най-съществено значение за приемането на страната ни в Европейския банков съюз и валутно-обменния механизъм ERM II, по-известен като "чакалнята на еврозоната". Сериозно внимание обръщаме и на по-малките банки, тъй като е особено значение за читателите ни да знаят, че парите им са в сигурни ръце. 

От близо 22 години в. "БАНКЕРЪ" класира кредитните институции у нас по пет показателя. Това са общият размер на активите им, собственият им капитал, печалбата и възвръщаемостта на собствения капитал и на активите. Тези показатели комбинират в себе си значимостта на всяка една банка за сектора (неслучайно ЕЦБ и респективно БНБ са въвели капиталови буфери за системно значими банки) и нейната ефективност и стабилност.


 

25 банки оперират на банковия сектор в България към 31 декември 2018 г., пет от тях са клонове на чуждестранни кредитни институции.

Концентрацията в сектора се запазва висока. Най-големите пет банки имат 59.4% дял от общите активи в банковата система към края на 2018 г. (55.9% към края на 2017 г.).

Активният процес на консолидация, който се наблюдава в сектора през последните две години, доведе както до промяна на броя на банките, така и до промяна в пазарните дялове на всяка от трите групи банки.

През 2017 г.  белгийската група KBC, собственик на СИБАНК ЕАД , придоби Обединена българска банка АД (банка от Група 1), собственост на Националната банка на Гърция, като през 2018 г. СИБАНК АД се вля в Обединена българска банка АД. Също така "Инвестбанк" АД придоби Търговска банка „Виктория“ (банка от Група 2) от Корпоративна търговска банка (в несъстоятелност), като сделката беше одобрена от регулаторните органи през 2018 година.

В резултат на тези сделки от 17 банки в Група 2 в началото на 2018 г.  към края на годината в групата останаха 15 банки.

В допълнение, през 2018 г. бяха обявени още две сделки:


  • Банка ДСК ЕАД (част от унгарската OTP Group) подписа споразумение за придобиването на "Сосиете Женерал Експресбанк" от френската Societe Generale SA;

  • "Юробанк България" (част от гръцката Eurobank Ergasias SA Group) придоби "Банка Пиреос България" от гръцката Piraeus Bank A.E. Сделките очакват одобрението на регулаторните органи. 

Очаква се и двете сделки да бъдат приключени през 2019 г. и да повлияят  върху банковия пазар в страната през предстоящата година.

Общите активи

на банковата система към 31 декември 2018 г. възлизат на 106 млрд. лв., което представлява ръст от 8% спрямо предходната година. На база активи, към 31 декември 2018 г., първите 10 банки концентрират 83.8%  общо от активите на банковата система.

"УниКредит Булбанк" АД заема челната позиция с активи в размер на 19.4 млрд. лв., или 18.4% пазарен дял.

"Банка ДСК" ЕАД е на втора позиция с 13.7% пазарен дял, като след придобиването на "Сосиете Женерал Експресбанк" АД се очаква да настигне "УниКредит Булбанк" АД.

На трета позиция е "Обединена българска банка" АД, която в резултат на вливането на СИБАНК ЕАД  се придвижва напред спрямо петата си позиция към края на 2017 година.

Размествания в класацията вероятно ще предизвика и придобиването на "Банка Пиреос България" АД от "Юробанк България" АД, което се очаква да приключи през 2019 година. В резултат на преобразуването  "Юробанк България" АД, която към 31 декември 2018 г. се подрежда на 5-о място по общи активи, има потенциал да се придвижи нагоре и да достигне до 3-а или 4-а позиция. 

Нетните активи

на банките към 31 декември 2018 г. възлизат на 13.9 млрд. лв., като бележат ръст от 10% спрямо предходната година. На челната позиция отново е "УниКредит Булбанк" АД, като към 31 декември 2018 г. нетните й активи бележат лек спад от 0.8% спрямо предходната година. Съществен ръст от 72.5% в нетните активи се наблюдава при "Банка ДСК" ЕАД след увеличението на капитала й с 1.1 млрд. лева. В резултат на вливането на СИБАНК АД в "Обединена българска банка" АД  нетните активи на последната нарастват с 42.9%, вследствие на което тя се нарежда на 3-о място преди "Юробанк България" АД. Поради спад от 5.4% в нетните активи на "Първа инвестиционна банка" АД  тя отстъпва петата си позиция на "Райфайзенбанк (България)" ЕАД. Останалите банки в Топ 10 запазват позициите си към 31 декември 2018 г. спрямо предходната година.

Нетната печалба

на банковата система нараства с 42.9% през 2018 г., като достига до 1 678 млн. лв. (спрямо 1 174 млн. лв. през 2017 г.). "УниКредит Булбанк" АД заема първата позиция с 26% от  печалбите в сектора за 2018 г., като увеличава печалбата си с 44.5% спрямо предходната година. "Банка ДСК" ЕАД заема второ място в класацията през последните две години с 22% от печалбите в сектора за 2017 г. и 13% от печалбите за 2018 г. "Обединена българска банка" АД, която през 2017 г. генерира загуба от 56.4 млн. лв. и се връща към печелившата си позиция с реализирана печалба от 173 млн. лв. през 2018 г., с което се нарежда на трета по печалби в сектора.

Възвръщаемостта на активите

(изчислена на база Нетна печалба/Общо активи) нараства от 1.2% през 2017 г. на 1.6% през 2018 г. общо за банковата система. По отношение на възвръщаемост на активите през 2018 г. "БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А." - клон България, заема 1-вата позиция (7.3%). На втора позиция е "ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД с 3.2%, която заема първа позиция през 2017 година.

Възвръщаемостта на собствения капитал

(изчислена на база Нетна печалба / (Собствен капитал - Нетна печалба)  - като класацията не включва Група 3-а клонове на чуждестранни банки), се увеличава от 10.3 през 2017 г. на 13.4% през 2018 година.  С най-висока възвръщаемост на собствения капитал през 2018 г. е "Първа инвестиционна банка" АД (22%), следвана от "ПроКредит Банк (България)" ЕАД (19%). През 2017 г. първите две позиции се заемат съответно от "ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД (23%) и "Банка ДСК" ЕАД (20%).

 

Материалът е изготвен от експертите на "ПрайсУотърХаус Купърс" (PwC) Милена Радева, старши мениджър "Консултански услуги" и Павел Пирински, старши мениджър "Одит услуги".

Текстът е базиран на официалната информация и статистика, публикуване на сайта на БНБ.

*Забележка: В някои от таблиците е използван американският стандарт за разделяне на числа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във