Банкеръ Daily

Финансов дневник

Конкуренцията между пенсионно-осигурителните дружества ще нараства

Към края на септември активите на пенсионните фондове достигнаха 18.8 млрд. лв., като годишното им повишение е двуцифрено (+14.4%).

Нагласите за дейността на пенсионно-осигурителните дружества до края на тази година остават положителни и оптимистични въпреки очакванията за забавяне на икономическия растеж и на възстановяването на заетостта. Това четем в изданието „Финансов сектор: оценки и очаквания", изготвяно от Министерството на финансите, което представя очакванията на широк кръг финансови посредници по отношение на основни макроикономически показатели и фактори, отнасящи се до извършваната от тях дейност.
Обобщените оценки на тези дружества показват, че активите и в допълнителните задължителни пенсионни фондове и в допълнителните доброволни пенсионни фондове ще продължат да нарастват.
Оптимизмът на осигурителните дружества е основателен. Още повече, че през третото тримесечие акумулираните нетни активи във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване продължиха да нарастват. В резултат към края на септември тази година те достигнаха 18.8 млрд. лв., като годишното им повишение е двуцифрено (+14.4%), а спрямо второто тримесечие на годината повишението е с 2 процента.
Прогнозата е, че броят на осигурените лица ще се увеличава през последното тримесечие, като очакванията за тези в допълнителните доброволни пенсионни фондове са по-оптимистични спрямо изминалите месеци.
От пенсионните дружества прогнозират още, че стойността на един дял в допълнителните задължителни и доброволни пенсионни фондове да бъде по-висока през последното тримесечие на тази година.
Числата показват, че при пазарния дял на универсалните пенсионни фондове по размер на нетните им активи нямаше съществена промяна през третото тримесечие, като конкуренцията между пенсионно-осигурителните дружества ще нараства по-осезаемо спрямо оценките от началото на годината.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във