Банкеръ Daily

Финансов дневник

Компаниите за споделено кредитиране са все по-популярни

Финансовата криза от 2008 г. принуди банките в страната да са по-предпазливи относно отпускането на заеми на фирми и физически лица, което създаде предпоставки за създаването на множество p2p платформи за кредитиране. Те предлагат алтернативен начин за инвестиране и осигуряват финансиране за фирмите и физическите лица.

Този тип компании дават възможност на хората със спестени средства да ги предоставят на тези, които се нуждаят от заем, срещу определена лихва. Така едните получават възможност да получат по-висока доходност за парите, които са заделили, а другите – да намерят нужния потребителски или бизнес кредит.

Една от причините потребителите да ползват p2p кредити е, че в сравнение с банковите, при които кандидатстващият за кредит трябва да предостави множество документи и да почака за одобрение няколко дни, p2p кредитирането е по-лесен и бърз начин за получаване на заем, а в някои случаи може да се окаже дори по-евтин вариант, в сравнение с банковите кредити.

Напоследък инвестирането в кредити чрез така наречените Peer-to-peer платформи набира все повече популярност както в световен мащаб, така и в България. За много хора обаче то си остава непозната територия. Сред платформите, предлагащи услугите си в България, са Klear, Iuvo и Cashlend.

Инвестицията чрез платформата на Cashlend носи фиксирана месечна доходност от 1.5% върху инвестираната сума за времето на инвестицията. Компанията печели от разликата между доходността, която дава на инвеститорите и лихвата върху отпуснатите на кредиполучателите парични средства.

Начинът по който работи платформата е следният: Кредитополучателите кандидатстват за необходимата им сума. Оригинаторите (регулирани небанкови финансови институции) oценяват риска и отпускат кредити на одобрените, според тяхната риск политика, клиенти. След отпускането на кредита оригинаторите листват кредитите в Cashlend. След което инвеститорите могат да инвестират в тези кредити, които ги устройват като срок, сума и доходност. Кредитополучателите започват да плащат кредитите си към оригинаторите, съобразно погасителния си план и в зависимост от вида на кредита. След постъпването на сумите към тях, оригинаторите превеждат сумите към инвеститорите.

Положителното при схемата е, че в случай на необслужване на даден кредит Cashlend поема ангажимент към инвеститорите - ако кредиполучателят закъснее с повече от 30 дни при плащането на вноските по кредита, платформата изкупува обратно инвестицията и се задължава да възстанови остатъка от инвестираната сума заедно с натрупаната до момента доходност. Общо двете се получават обратно по банковата сметка на инвеститора на равни месечни вноски всеки месец до пълното изплащане на кредита.

До сега през платформата на компанията 229 инвеститори са отпуснали 6 744 кредита на над 4 000 клиенти, а общата им стойност е малко над 2 млн. лева.

От своя страна Klear финансира надеждни кредитоискатели на цени често по-ниски от тези на банките. Кредитоискателят попълва кратка онлайн форма, а Klear изготвя индивидуална оферта с конкретните параметри по кредита. След като допълни останалата част от необходимите данни и прикачи документи, кредитоискателят подписва договор за кредит чрез SMS авторизация. Klear преглежда получените данни и ги допълва с данни от НОИ и ЦКР и дори социалните медии. Удостоверяването на самоличността става във видео разговор.

За да осигури на инвеститорите кредити с нисък риск, Klear финансира само лица с редовни доказуеми доходи, ниско ниво на задължнялост и изрядна кредитна история. Компанията финансира одобрените кредити със собствени средства като превежда парите по банков път. Така кредитополучателят не чака. С превода на парите, Klear удържа единствено такса. Тя зависи от размера на кредита и риска. Klear предлага на инвеститорите нов клас активи, който има стабилна доходност и нисък риск - потребителски кредити на надеждни кредитополучатели.​

Ако кредитополучателят спре да плаща, лихвата по кредитите е изчислена така, че да покрие очакваните загуби и да осигури добра доходност. Klear се грижи да следи и събира пропуснатите плащания. Необслужваните кредити се продават на търг на външни агенции за събиране, а сумата от продажбата се разпределя на инвеститорите.

Акционерният капитал на компанията възлиза на 1 950 000 лева и идва от основателите.

Възвръщаемостта при Iuvo е значително по-висока от стандартните инвестиционни инструменти и може да достигне до 15% годишно. Всички кредити на платформата имат 100% гаранция за обратно изкупуване от оригинатора. Когато кредитът спре да се изплаща, оригинаторът ще изплати оставащата от инвестираната неизплатена главница.

Към момента на платформата листват кредити от български, румънски и грузински оригинатори – Easy Credit , Viva Credit, iCredit, BBG, Fast Finance. Общо инвестираната сума до сега е 85 629 814 евро.

Компаниите за споделено кредитиране се множат, но несигурността остава. Платформите за подобен тип кредитиране не разполагат с лиценз от БНБ и поверените на тях средства не представляват депозити - не са гарантирани от държавата, както е при банковите влогове в случай на фалит.

Facebook logo
Бъдете с нас и във