Банкеръ Weekly

Финансов дневник

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР - ПО МОДЕЛА НА БНБ

Всички приходи, които ще реализира бъдещата мегакомисия за финансов надзор, ще отиват в държавната хазна. Това реши парламентарната бюджетна комисия при обсъждането на специализирания законопроект за създаването и дейността й, който ще бъде окончателно гласуван до средата на ноември. Първоначалният вариант, предложен от вносителите, предвиждаше новата надзорна институция да се самоиздържа от реализираните собствени приходи - най-вече от такси. Без спорове обаче депутатите подкрепиха (на 7 ноември) предложението на Муравей Радев тя да бъде на бюджетна издръжка. Неговият аргумент беше, че ако ведомството се издържа от такси и глоби, ще се създадат предпоставки за административен произвол.Не толкова отзивчиви обаче бяха народните представители към друго предложение на Муравей Радев. Те не приеха настояването му от законопроекта да отпадне разпоредбата, с която се създава консултативен съвет по финансова стабилност. В него се предвижда да участват финансовият министър, членове на новата надзорна институция и на БНБ. Това е изкуствен орган, който прави комисията зависима от политическата обстановка, изрази недоволството си Радев. - Първо приехме комисията да е независима от изпълнителната власт, а пък ето, че лекичко я плъзгаме под чехъла. Председателят на бюджетната комисия Иван Искров обаче уточни, че консултативният съвет ще има само съвещателна функция. Депутатите гласуваха суперкомисията да се управлява от председател, трима заместник-председатели и трима други членове. Всички те ще бъдат избирани от Народното събрание с обикновено мнозинство. Депутатите се обединиха около идеята седемте членове на комисията да бъдат със стъпаловиден мандат, както е при управителния съвет на БНБ. Те решиха за срок от шест години да бъдат избирани само председателят на комисията и заместникът му, ръководещ управлението Надзор върху инвестиционната дейност. Заместник-председателят, който ще отговаря за застрахователния надзор, и двама от другите членове на комисията ще бъдат с мандат от пет години, а ръководещият Осигурителен надзор и един от членовете ще изпълняват функциите си само четири години. Депутатите гласуваха и размера на възнаграждението, което ще получават членовете на комисията. Шефът им ще взима 90% от размера на заплатата на председателя на Народното събрание. Заместник-председателите пък ще получават по 90% от възнаграждението на председателя, а членовете - 80% от тяхната заплата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във