Банкеръ Daily

Финансов дневник

Колко застрахователя и застрахователни брокери работят у нас?

През март 2018 г. само едно застрахователно дружество от държава-членка на ЕС е нотифицирало Комисията за финансов надзор (КФН) за намерението си да извършва застрахователна дейност на територията на България, а три са преустановили дейността си. Към края на месеца застрахователите от държави-членки, нотифицирали регулатора, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на България, са 602.

През месец март 6 нови застрахователни посредници от държави-членки са информирали КФН, че стъпват у нас, а 1 е преустановил извършването на дейност. Към 31 март 2018 г. застрахователните посредници от държави-членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество в България, са 2346.

През март няма български застрахователни дружества, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС. Към 31 март 2018 г. общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС, е 15. 

През месец март няма нови застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват дейност на територията на други държави членки на ЕС. Към 31 март 2018 г. общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, е 43.    

Facebook logo
Бъдете с нас и във