Банкеръ Daily

Финансов дневник

Колко струват банковите съобщения

Kаква е цената на SMS съобщението, което клиентът получава след плащане с банкова карта, ако изобщо е пожелал да се възползва от такава услуга?

Съдейки по информацията, публикувана от банките, става дума за символични суми. Наш редовен читател обаче сигнализира, че е възможно да има уловки. Например, че може да има разлика при таксуването на SMS известията в зависимост от вида на картата - дали е дебитна или кредитна. 

Любопитството ни отведе по-далеч. Свързахме се с четири банки, за да проверим дали таксуват различно SMS известията различно според типа банкова карта. Отговорът бе, че такава практика няма. В едната от кредитните институции дори препоръчаха да се насочим към мобилното й банкиране, където информацията за плащания са безплатни.

На едро или на дребно

Банките обаче имат различна политика по отношение на таксите за SMS известия. Някои от тях предлагат годишен абонамент за услугата или възможност клиентът да бъде таксуван при всяко получено съобщение. Например "Уникредит Булбанк" предлага абонамент за SMS известие, който струва 5 лв. годишно. Иначе тарифата е 0.15 лв. за всяко получено съобщение. 

"Банка ДСК" предлага услугата само на дребно - за 0.15 лв. на съобщение при плащане с дебитна карта. Такава е политиката и на "Интернешенъл асет банк". Съобщенията при плащане с кредитна карта на "Банка ДСК" не се таксуват.

"Обединена българска банка" дава възможност на клиентите си да се абонират за 20 съобщения срещу сумата от 3 лв. или за 40 известия за 5 лева. 

С по 0.12 лв. за съобщение пък ни таксуват "Пощенска банка", "Първа инвестиционна банка" и "Българо-американска кредитна банка".   

В бюлетина за тарифирането на "Райфайзенбанк" се забелязва, че има месечен абонамент за SMS известия в размер на 0.60 лв., като за някои сметки, които вървят с карти, такава тарифа не се начислява. 

Централна кооперативна банка също предлага пакетна услуга за такива известия. Срещу сумата от 2 лв. клиентът може да получи 10 известия, докато срещу 5 лв. до него ще достигнат 30 съобщения. В случай, че клиентите на банката не искат да спестяват от мащаб, те ще бъдат таксувани с по 0.18 лв. за всяко известие.

SMS известия в пакет предлага и "ДБанк" - 50 съобщения срещу 5 лв. и 100 съобщения за сумата от 9 лева.

По решение на клиента

Темата с банковите такси действително е деликтна, защото в последните години размерът на тарифите, които се начисляват на клиента по най-масовите услуги, се покачи. В случая със SMS известяването обаче проверката ни действително установи, че едно такова съобщение струва жълти стотинки, а и това е услуга, от която клиентът може да се откаже във всеки един момент. Може и изобщо да не я пожелава. А и мобилните и интернет банкиранията вече дават възможност за удобно следене на движенията по сметка, т.е. това е леко бутикова услуга. 

Не така стоят нещата с таксите за месечно обслужване, касови операции и теглене от банкомат. Тук става въпрос за ежедневни и масови операции. През миналата година станахме свидетели на няколко вълни от вдигане на таксите. 

В сравнение с предходната година има средно увеличение между 5 и 25 процента. Най-много поскъпват - между 10 и 30 на сто, таксите за услуги в офис, където обслужването се извършва от банков служител. По-скъпо излиза вече и тегленето, и внасянето на пари през банкомат, дори и устройството да е собственост на банката, издател на дебитната карта. До края на миналата година много банки предлагаха тази услуга безплатно.

Таксата, която банките начисляват

при теглене на суми от банкомат на банката издател 

- в около 80% от случаите, вече е 0.30 лева. Таксите за теглене на суми в брой от чужд банкомат винаги са били и остават по-високи. Те започват от 1 лв. и достигат 1.50 лв. за всяка операция. 

Една от най-доходоносните такси за кредитните институции - тази за обслужване на сметката, варира между 2 и 10 лева на месеца. Повечето обаче прибират между 2 и 4 лева.

Таксите, обвързани с парични преводи в лева на хартия, струват 4-5 лева.

Показателни са и данните на Асоциацията на банките. В края на четвъртото тримесечие на 2021 г. нетният доход от такси и комисиони отчита ръст от 19.5% на годишна база (202.3 млн. лв.) до 1.24 млрд. лева. "Нетният доход от такси и комисиони формира 27.9% от нетния общ оперативен доход на банковата система, което е под средното ниво за ЕС от 31.9% – по данни на ЕБО за третото тримесечие на 2021 г.", уточняват все пак от Банковата асоциация. 

Заедно със съкращаването на разходите на сектора, този ръст доведе и до силно положителния резултат на банките в иначе кризисната 2021-ва. Банковата система прави по-малко обезценки, спрямо същия период на миналата година. Размерът на обезценките намалява с 32% (281 млн. лв.) на годишна база до 598.4 млн. лв. при 879.4 млн. лв. година по-рано.

Така се стигна и до отчетената нетна печалба на сектора за 2021 г., която възлиза на 1.416 млрд. лв и представлява ръст от 73.8% спрямо предишната година. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във