Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Колко струва да теглиш от банкомат?

Тегленето от АТМ устройстово на чужда банка излиза солено

Колко често човек, очакващ да получи превод на забавена заплата или пък пари от осъществена лична  сделка, би отскачал до банкомата, за да провери постъпленията по сметката си? Сигурно поне през час. Всяка една подобна справка обаче струва пари. Проверка на "БАНКЕРЪ" относно таксите, налагани от по-големите банки в страната, за използването на АТМ-устройствата им показа, че улеснението да избегнеш опашката в банковия клон, посягайки към банкомата, хич не е евтино. 

 

Всички банкови сметки, към които е издадена картата, имат месечна такса за обслужване, която в различните банки варира от 2 до 10 лева. Отделно, почти при всяка финансова операция с банкова карта се плаща допълнителна такса. Последните данни, публикувани от Българската народна банка показват, че тегленето на пари в брой от банкомат на "нашата" банка струва средно 0.19 лв., а от банкомат на "друга банка" - 0.99 лева.

Що се отнася до справките за наличност по сметката, получавани чрез банкомат - таксите достигат 1 лев. Немалка сума, срещу която се получава единствено информация за наличността по сметката. Плащайки споменатата таксата човек няма да придобие представа за транзакциите по сметката си - кога е теглено, от къде и колко пари, нито пък кога е получен превод и на какво основание. Това би могло да се случи на само на малко на брой банкомати, които се намират основно в големите търговски центрове. 

Въпреки, че в случая не става дума за космическите такси, налагани по Черноморието за теглене от валутни сметки чрез банкомати "копърки",

услугите чрез банкомата все по-често оставят горчив вкус.  

Клиентите на Банка ДСК с дебитни карти плащат по 30 стотинки за теглене от АТМ устройство на банката, а за използване на "чужди“ банкомати, таксата се умножава по четири - 1.20 лева. Справката за наличността по сметките пък излиза съответно - 0.30 лв. или 0.50 лева.

В случай, че картата на клиента е кредитна - при теглене на банкомат на ДСК му се начисляват 1 лев + 3% от изтеглената сума, а на всички останали банкомати твърдата такса скача на 6 лв., докато плаващата "добавка" остава 3 процента.

И другите големи търговски банки имат такси за подобни услуги. Гражданите, които имат дебитни карти на Райфайзенбанк, също ще платят 30 стотинки за теглене от устройство на банката. Получаването на пари в брой от АТМ на друга банка в страната струва 1,30 лева. Сумата, която се начислява при справка за наличност тук е 1 лев без значение, чий е банкоматът. При кредитните карти Visa, издадени от банката налаганата такса при теглене от банкомат на Райфайзенбанк е 3 лв. плюс 1.5% от сумата, докато при теглене от банкомати на други банки, тази такса се увеличава с 2 лева.

Таксите, налагани на собствениците на дебитни карти от Първа инвестиционна банка (ПИБ) за теглене от банкомат съвпадат с тези на Райфайзенбанк. Справките за наличност обаче са по-евтини. Ако клиент провери сметката си на банкомат на банката - ще му бъде начислена 0,30 лв. такса, ако направи това на друго устройство сумата се удвоява. 

"Препоръчваме на хората да правят справки за наличност на банкоматите на банката, защото "Първа инвестиционна банка" използва друга картова система, а не БОРИКА. Затова на други банкомати информацията не винаги е актуална", обясни служителка на банката.

Тегленето на пари от кредитна карта на ПИБ е с фиксирана сума. Кешът от банкомат на банката струва 7 лв., а от чужд - 8 лева.  

Клиентите на Обединена българска банка (ОББ) също плащат по 30 стотинки за теглене от АТМ устройство на банката, а при използването на "чужди“ банкомати, таксата е 1.20 лева. Справката за наличности излиза съответно 0,40 лв. на банкомат на банката и 0,60 лв. на друго устройство. 

"Ако справката се прави в извънработно време информацията може да не е актуална", уточни служител на финансовата институция. 

Собствениците на кредитни карти от ОББ теглят пари от банкоматите на банката срещу 4 лв. и 3% от сумата, а на чужди АТМ - срещу 5 лв. плюс същия процент от сумата.

Тегленето на кеш от банкоматите на Уникредит Булбанк също се заплаща - 0.30 лв, а от машини на други банки в България и Европейското икономическо пространство таксата скача на 1.50 лева. Таксите, предвидени за справки са еднакви - 0.50 лв. без значение от банкомата. Клиентите на тази банка, имат възможност да направят по-подробни справки на банкомат - за последните пет транзакции, което би им струвало същата сума. Уточняваме, че тук става въпрос за по-модерните банкомати, каквито има в повечето молове. 

Хората, решили да теглят пари от кредитната си карта на банкомат на Уникредит ще бъдат таксувани с 1,5 евро плюс 1,5% от сумата, а на такъв на друга банка - с 4 евро и 2,5 процента. 

И картодържателите с дебитни карти на Пощенска банка плащат 30 стотинки за теглене на пари от АТМ-устройство, собственост на банката. Тези обаче, които не успеят да намерят банкомат на същата банка се бъркат с 1,20 лв. за теглене. Справката за баланса по личната сметка излиза съответно 0,30 лв. или 50 стотинки, в зависимост от собствеността на банкомата.

Тарифите с таксите и комисионните на банките

се променят доста често. Клиентите са длъжни да се информират за това самостоятелно като следят сайтовете на финансовите институции. Обявления с промените висят и по офисите на банките, но обикновено с препратка към тарифата на банката, която е документ от няколко десетки страници.

Всеки гражданин може да провери, колко струва дадена платежна услуга във всички банки и други финансови институции, които я предлагат у нас и на сайта на Българската народна банка. Мярката е в изпълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи и е във връзка с разпоредби на Директива 2014/92/ЕС относно съпоставимостта на таксите по платежните сметки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във