Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Колко скъп е кешът?

Наскоро, докато влизах в клона на банката, която ме обслужва, срещнах един съсед. Разговорихме се. И тъй като знае, че се занимавам с банки и финанси, човекът реши да ми сподели болката си. "Не ми ги хвали тези твоите хора. Не стига, че банките работят с моите пари, ами и трябва да им плащам за това, когато ги внасям и ги тегля." Опитах се да му обясня, че когато става дума за малки суми, банките не събират такси нито за внасяне на каса, нито за теглене. "Какво значение има дали са малки, или са 4-5 хиляди лева. Все са си мои пари. Защо трябва да плащам за тях?", промърмори съседът. "Ами, защото ползваш услуга за съхранението им и за това, че получаваш годни банкноти - което включва броене и пакетиране от обучени хора и специални машини, превоз, охрана", настоявах аз. "Да бе. А като ги внасям, каква охрана и превоз?", продължаваше да недоволства съседът. Тук се отказах да продължавам с обясненията за специфичния инкасов бизнес и се опитах да използвам друг аргумент. "Ами като не искаш да плащаш, ползвай банкови преводи, интернет банкиране и други такива услуги. Там трансферът на пари в повечето случаи е безплатен", казах му аз. А той се намръщи и каза: "Аз съм строител. Разбирам от това и тези интернет работи не са ми ясни."

По-късно се замислих, че тези такси за теглене и внасяне сигурно дразнят не само моя съсед, но и много други хора. Реших да повдигна темата пред банкери. Те обясниха, че за малки суми никой не събира такси и освен това операциите с банкноти и монети са свързани с немалки разходи за тях.

Истината е, че всеки ден банкноти за десетки, ако не и стотици

милиони левове са обект на броене, проверка и транспорт

от страна на банките. И немалка част от разходите, свързани с тази дейност, се прехвърлят върху клиентите под формата на такси и комисиони за внасяне и теглене на пари в брой. Така се стигна до проверка на  тарифите за касови операции на шестте най-големи банки в страната. Спряхме се точно на тях, защото през офисите им минават по-голямата част от кешовите плащания и тъй като четири от тези институции - "УниКредит Булбанк", "Банка ДСК", ОББ и "Райфайзенбанк (България)", заедно с БНБ, са акционери с по 20% от капитала на "Дружество за касови услуги" (фирма, специализирана в броенето, проверката и съхранението на големи касови наличности). Не е изненада, че таксите и комисионите за внасяне и теглене на пари брой във всяка от тези банки са доста различни.

При внасяне на пари

от граждани ОББ и "УниКредит Булбанк" например  не събират такси и комисиони, независимо от сумата. Това е обаче, ако внасяш пари по своята сметка. Ако се прави по сметката на друго лице, такси и комисиони се събират - между 0.2 и 0.3% от сумата.

При Първа инвестиционна банка комисиона се дължи за вноска на 5000 лв. и повече по сметка. В този случай, според тарифата на банката, гражданинът плаща 0.1% от сумата, но не повече от 200 лева. Когато парите се внасят по депозит обаче, комисиона не се събира.

В "Банка ДСК" лимитът е по-нисък. Там при внасяне на над 3000 лв. или повече от 1500 евро се събира 0.1% от сумата над 3000 лв., но не по-малко от 3 лв. и не повече от 200 лева. Когато парите са във валута, комисионата е 0.2% за горницата над 1500 евро, но не по-малко от 3 и не повече от 200 евро. Тези комисиони важат обаче само когато парите са оформени по купюри и са описани. Ако това не е направено, комисионите са по-високи.

В Пощенска банка при внасяне до 3000 лв. или 3000 евро на каса комисиона от гражданите не се събира. За по-големи суми клиентите плащат по 0.1% от внесените левове, но не по-малко от 3 и не повече от 100 лева. Когато парите са във валута, комисионата е 0.2%, като и при нея има фиксирани минимум и максимум.

Според тарифата на "Райфайзенбанк (България)", когато гражданите внасят пари на каса по депозит, комисиона не се събира. Същото важи и за внасянето на пари по разплащателна сметка, но само ако сумата е до 2000 лева. Ако парите са повече, клиентът дължи 0.1% върху горницата над 2000 лв., но тази комисиона не може да надхвърля 200 лева.

С вноските на фирми

схемата е още по-сложна. При "УниКредит Булбанк" не се дължи комисиона за суми до 5000 лв., или 2500 евро. За по-големи вноски фирмите плащат по 0.2% за горницата, независимо дали сумата е в левове, или в чуждестранна валута.

От ОББ също събират 0.2% комисиона върху вноските на фирми, но без значение от размера им.

В "Банка ДСК" фирмените вноски по сметки не се таксуват, ако са до 3000 лв. или 1500 евро. При по-големи суми от дружествата се събира комисиона в размер на 0.2% за горницата в национална валута и 0.3% в чуждестранна. И то само ако банкнотите са описани и пакетирани по купюри. В противен случай комисионите са по-високи.

Първа инвестиционна банка не събира комисиони от фирмите, ако внасят на каса пари по депозити и по разплащателна сметка, но само ако сумите са до 5000 лева. За по-големи вноски комисионата е 0.1% от сумата.

Ако се внасят до 5000 лв. или 0.5 евро при вноска над 3000 евро, долари или швейцарски франкове на ден, Пощенска банка начислява комисиона от 1 лев. С нарастването на сумите комисионите стават доста по-големи и зависят от това, дали парите се внасят сортирани по купюри, или не. В най-неблагоприятния вариант те достигат до 0.3% от сумата за левовете и до 0.5% за валутата. Това обаче се отнася само за парите по разплащателни сметки, когато фирмите ги вкарват по депозити, комисиона не се събира.

"Райфайзенбанк (България)" също не събира такси от фирмите, когато внасят пари на каса по депозитите и по разлащателни сметки, но само ако са до сумата 2000 лв. на ден. За по-високи суми комисионата е 0.1% върху горницата. Ако парите не са подредени по купюри в пачки от по 100 броя еднопосочно с лицевата страна нагоре, се събира допълнителна комисиона от 0.4% върху цялата сума.

Тегленията на граждани

на каса също се таксуват по тарифата на "УниКредит Булбанк", и то без значение каква е сумата. В нея е записано, че банката събира по 0.1% от сумата, ако тя е до 2000 лв. или 1000 евро. За по-големи тегления върху горницата се начислява комисиона от 0.5 процента.

При ОББ, когато човек тегли пари на каса, комисионата е 0.3% от сумата. Ако тя е над 10 хил. лв., клиентът трябва да направи предварителна заявка за нея до два работни дни, преди да я изтегли. Иначе плаща допълнителна комисиона от 0.2% - 0.5% пък се удържа и ако сумата е предварително заявена, но не е изтеглена.

В "Банка ДСК" удържат по 0.15% при теглене на каса до 2000 лева. За по-големи суми таксите растат и зависят от това, дали сме изпратили предизвестие в банката, или не. В най-лошия случай, когато няма такова, таксата достига до 0.55% от сумата. Комисиона от 0.45% се събира и ако парите са предварително заявени, но неизтеглени.

Ако човек е клиент на ПИБ, при теглене до 2000 лв. на каса ще плати 2 лв., а за по-големи суми комисионата е 0.4 процента.

Пощенска банка събира по 0.15% от гражданите, когато теглят на каса до 2000 лв. или 1000 евро, долари или швейцарски франкове. Ако сумите са по-високи, комисионите зависят от това, дали има предварителна заявка за тях, или не. В най-лошия случай за получените пари гражданинът плаща на банката 0.5% комисиона.

Ако погледнем тарифите за

тегленията на фирми

на каса, условията са горе-долу идентични. В този случай клиентите плащат на "УниКредит Булбанк" 0.1% от получените пари, при положение че са до 3000 лв. или 1500 евро. За по-големи размери комисионата е до 0.6% за горницата.

В ОББ събират от фирмите по 0.3% от изтеглената сума, ако е в левове, и по 0.4%, ако е във валута. При теглене на над 5000 лв. или равностойността в чуждестранна валута от един клиент в един ден се изисква предизвестие от три дни. В противен случай се начислява допълнителна комисиона от 0.5% върху частта над 5000 лв., или равностойността в чуждестранна валута. В случай че писмено заявената сума не бъде изтеглена, банката събира върху нея 0.5% комисиона.

При "Банка ДСК" условията за теглене на каса от фирми са идентични с тези за гражданите.

Пощенска банка начислява комисиона от 1 лв. или половин евро, ако фирмата тегли на каса пари до 3000 лв. или 2000 евро, долара или швейцарски франка. За по-големи суми комисионите нарастват и са в зависимост от това, дали има предварителна заявка за тях, или не, като най-скъпи са тегленията без заявка, където разходът за клиента в полза на банка може да достигне до 0.5% от получените на каса пари.

Комисионата на "Райфайзенбанк (България)" за теглене от фирми до 2000 лв. на каса е 1 лв., а за по-големи суми - 0.4% от парите. За средства над 5000 лв.  се изисква предварителна заявка.

За всяка една отделна банка съществуват ред специфични условия при теглене и внасяне на пари по определени депозитни продукти. Затова всеки гражданин или шеф на фирма трябва внимателно да се запознае с всички особености на услугите, които дадена банка му предлага, преди да направи своя избор.

Факт е обаче, че повечето клиенти недоволстват от високите такси и комисиони. Банките пък ги оправдават със собствените си разходи. А дали са високи, или не - всеки сам трябва да прецени. Алтернативи на кеша винаги има. Въпросът е кой до колко е склонен да ги използва.

Facebook logo
Бъдете с нас и във