Банкеръ Daily

Финансов дневник

Колко млади европейци са без работа?

Над 4 милиона млади европейци не са успели да си намерят работа през 2016 г., а процентът на тези от тях, които имат перспектива за дългосрочна безработица, остава висок. Това е записано в сборник, изготвен от Контактния комитет на върховните одитни институции в ЕС и публикуван едновременно от Европейската сметна палата и другите одитни институции.

Одитният сборник „Младежката безработица и интеграцията на младите хора на пазара на труда“ съдържа преглед на дейността на одиторите в публичния сектор в ЕС за мерките за борба с младежката безработица и за насърчаване на интеграцията на младите хора на пазара на труда. Одитният сборник се основава на одитни доклади на българската Сметна палата и на ВОИ на още 12 държави членки на ЕС - Белгия, Германия, Италия, Литва, Люксембург, Малта, Обединеното кралство, Полша, Португалия, Словакия, Унгария, Франция, както и на ЕСП. Одитните доклади са изготвени в периода 2013—2017 г.

В одитния сборник са включени и резултатите от извършения одит на изпълнение от българската Сметна палата „Мониторинг на реализацията и миграцията на завършилите висше образование“ за периода от 1януари 2013 г. до 31 декември 2015 година.

Сред изводите и констатациите, цитирани в сборника от него, се посочва:

„Извършваният мониторинг на реализацията и миграцията на завършилите висше образование не е ефективен предвид:

-  силно фрагментираната политика в областта на миграцията на висококвалифицираните кадри;

-  липсата на ясни цели, конкретни мерки и отговорни институции за управление на миграционните процеси;

-  липсата на регламентирани функции за събиране и анализ на информация на национално ниво в тази област;

-  на ниво компетентни органи и на национално ниво се наблюдава липса на надеждни системи за мониторинг на миграционните процеси сред завършилите висше образование.

Въпреки някои ограничения Рейтинговата система на висшите училища е доказано много ефективна при наблюдението на реализацията на завършилите висше образование на национално ниво.“

В сборника са публикувани и препоръките на българската Сметна палата, дадени към министъра на труда и социалната политика и министъра на образованието и науката.

Младежката безработица е сред челните задачи на повечето държави членки на ЕС и европейските институции. Проблемите на младежката безработица са от компетентността предимно на националните правителства и регионалните органи. ЕС обаче също подпомага и допълва техните усилия.

Поддържането на високо ниво на заетост е ключова цел от стратегията „Европа 2020“ на Европейския съюз и държавите членки инвестират публични средства със значителен размер в борбата с младежката безработица и за създаване на работни места. Тези инвестиции често се подпомагат със средства от фондовете на ЕС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във