Банкеръ Weekly

Авторът на проектозакона за хазарта Дарин Матов пред в. БАНКЕРЪ

Колите подаръци пред казината ще изчезнат

Истинският данък върху хазарта е 75 процента

Независимият народен представител, избран за депутат в 41-вото НС с листата на РЗС , Дарин Матов е роден на 9 май 1963 година. Завършил е Счетоводство и контрол, магистър е по икономика. Бил е мениджър на ЕЛВЕДА ООД, гр. Плевен, и съдебен експерт в Окръжен съд, гр. Плевен.От 2009 г. е член на Комисия по бюджет и финанси. Бил е член на Временна анкетна комисия за проверка на разходите, назначенията и сделките, извършени в последната една година от мандата на правителството на Сергей Станишев. Част е от постоянната действаща подкомисия по отчетност на публичния сектор.


Заедно с Диан Червенкондев са автори на новия Закон за хазарта, чийто проект беше внесен от Министерски съвет в парламента и мина на първо четене в пленарната зала.nbsp;


Г-н Матов, за какъв бизнес говорим от гледна точка на приходите в хазната?

- За миналата година хазартът е заплатил 121 млн. лв. данъци. Приходите от такси върху игралните машини са 5 млн. лева. Тези такси се плащат за брой игрални машини в края на всяко тримесечие, като в началото му операторите заявяват какъв е броят им. Общо за миналата година бизнесът е внесъл в хазната около 126 млн. лева.


Какви проблеми решаваме с новия Закон за хазарта?

- Законът ще направи хазарта напълно прозрачен, като по този начин, от една страна, ще защити фискалния интерес, а от друга - ще създаде конкурентна среда за развитието на бизнеса. Дистанционният хазарт ще бъде законово добре рамкиран и контролът върху него ще бъде не по-слаб от този при традиционния хазарт. Поправките възпират в достатъчна степен участието на малолетни и непълнолетни лица в хазартни игри.


Въпреки че проектозаконът за хазарта има акцент върху интернет залаганията, нека първо изясним въпроса за парадоксалното данъчно облагане на наземния хазарт. Защо този бизнес се облага с 15 на сто данък оборот, при положение че в страната действа плосък корпоративен данък от 10 на сто?

- С данъчните промени от 2010 г. данъкът за хазарта беше увеличен с 50% - от 10 на 15 на сто. Но трябва да е ясно, че в България се облага оборотът на хазарта, т.е. приходите, а в хазарта приходите са направените залози. Разходите са изплатените печалби. Според официална статистика на Националната агенция за приходите при това облагане на приходите, а не на финансовия резултат - като разлика между приходите и разходите, реалният данък, който се плаща, е 75 на сто.


Това ни прави уникални!

- Да. Това прави нашия данък един от най-високите не само сред страните от Европейския съюз, но и в целия свят. Тези 75% са показателни за силно рестриктивната политика към хазарта. От една страна, тя сви приходите от данъка в хазната. Сметки пак на НАП показват, че още на следващата година след въвеждането на ставката от 15 на сто приходите в бюджета вместо да скочат с поне 50%, с колкото е вдигнат данъкът, имаха едва забележим ръст от 1-2 на сто. От друга страна, силната рестрикция прави бизнеса слабо рентабилен и неговото развитие се спира. Тава се постига основно чрез залагането на ниски коефициенти за печалба, което отблъсква играчите. Причина за това е и законовото изискване, според което на всяка машинка е заложено 80% от приходите да се върнат като печалби за играчите. С две думи - операторите ограничават печалбите, защото те не се вадят от оборота (залаганията) при определянето на облагаемата сума, която е равна на оборота.


На коя схема за облагане на хазарта сте привърженик?

- Най-справедливата система за облагане на хазарта (пример за това са Гърция, Белгия и Италия, както и САЩ) е в облагането на финансовия резултат - разликата между приходите и разходите. Другият вариант е да остане начисляването на данък върху оборота, но той да се намали на 10 процента. Това ще даде глътка въздух на бизнеса. От друга страна, по-високата събираемост е правопропорционална на по-ниските данъчни ставки. Това за България вече не е просто теоретичен постулат, ние видяхме ефекта на практика - след въвеждането на плоския данък.


Какъв ефект може да има от промяната на данъчното облагане на хазартната дейност?

- Ако се промени облагането на хазартната дейност у нас, особено ако се въведе плоският данък върху финансовия резултат, съм убеден, че приходите от хазарт могат да се увеличат три-четири пъти.


Сега да преминем към онлайн хазарта. Трябва ли за него да има по-висока ставка на облагане, защото разходите му са по-ниски в сравнение с традиционния хазарт?

- Според мен - не. Въпреки че обратната теза също има поддръжници. На тях бих казал, че ще нарушим конституцията на страната, както и европейските норми, ако въведем за един бизнес две различни ставки. Пък и разходите за интернет залагания на територията на България ще се увеличат така с новия закон, че ще станат съпоставими с наземния бизнес.


Обяснете в детайли защо.

- Имаме три основни групи промени, които в крайна сметка са благоприятни и за операторите на онлайн игри. Първият проблем се нарича централен сървър. Съгласно директива на ЕС сървърът може да бъде разположен на територията на България или на друга страна от съюза. Проблемът е, че когато главният сървър бъде разположен в друга страна, няма как да бъде вързан онлайн с НАП. Ако операторът с главен сървър в Австрия например не изпълнява условията за лиценз или няма удостоверение за дейност, а продължава да работи, няма как да бъде контролиран, нито санкциониран. Той не може да бъде глобен, нито пък да му се отнеме игралното оборудване, ако продължава да работи.


Как законът решава този казус?

- Първо, нека да кажа, че ние разширихме тълкуването на евродирективата , като допълнихме и държави от европейското икономическо пространство, а не само тези от ЕС, с което присъединихме и Швейцария. Второ, записахме в закона, когато главният сървър е някъде в Европа, операторът да има задължението да инсталира в България контролен сървър, който има и архивни функции. Този, вторият сървър, задължително ще бъде свързан онлайн с НАП. Така вече няма възможност да се прави байпас на основния сървър - да се предават на данъчните само тези залози, върху които операторът е изплатил печалби, като по този начин се крият приходи. Връзката с НАП през архивиращия сървър вече ще показва в реално време целия оборот. Тук е мястото да кажа, че хазартът е първият бизнес сектор, който преди много години беше свързан с директна връзка към НАП.


Как чрез инвестициите на оператора приклещвате сенчестия онлайн хазарт?

- В закона заложихме, че за да получи разрешение за работа на българския пазар, онлайн операторът трябва да направи определени минимални инвестиции. За традиционната лотария и числови лотарийни игри, тото и лото минималната инвестиция е 1 млн. лева. За залаганията при състезания с кучета и коне - сумата е същата. За казино инвестицията е 600 хил. лв. и т.н.


Тук ще ви обясня нещо много важно. В първоначалния вариант на закона се казваше, че за да оперира на територията на страната, чуждестранният оператор трябва да има български лиценз. Освен това на него му се дава шестмесечен срок, за да докаже направените минимални инвестиции. В резултат на обсъжданията добавихме текстове, които забраняват на чуждестранния оператор да работи на българския пазар в течение на тези шест месеца или до датата на доказване на инвестициите. Иначе той може да влезе в България с първоначалния си лиценз, да започне да прави лотарии, за шест месеца да натрупа примерно 10 млн. лв. печалба и след това да си замине. Ще каже: Не можах да изпълня условието за минимален праг на инвестициите, съжалявам.


След промените на закона каква тапия ще получава чуждестранния оператор, за да започне да оперира на нашия пазар?

- След предварителния лиценз му се засичат шест месеца, за да докаже инвестициите си. До момента на доказването той не може да оперира. Към момента на доказването той получава удостоверение за работа на нашия пазар и стартира дейността си.


В началото на нашия разговор стана дума за хазартните такси на брой машини. Как при ефирните залагания ще се определят игралните места?

- Нека пак се върнем на наземните залагания, където също има промяна в закона. Първо, въвеждаме минимален брой на машините, като за София той е петдесет. От друга страна, вече броим игралните места, а не игралните машини, защото при ротативките мястото е едно, но при ролетките са повече и могат да стигнат до дванайсет. Вече ще се плаща на място, а не на машина. Колкото до интернет залаганията , в закона въвеждаме едно понятие игрална сесия. Примерно в една игра като блек джек - залагане на карти - в един момент онлайн могат да играят примерно хиляда човека. За да определим брой места, законът ще определи, че една сесия съдържа 100 игрални места. Казано просто, след стотното залагане се прекъсва игралната сесия и се преминава към следваща игрална сесия, която е обект на данъчно третиране.


Как охлабихте рестрикцията за рекламата? В първоначалния вариант тя беше просто забранена.

- Да, така беше. Допълнението е, че се допуска рекламата на логото на фирмата, обявяване на реда и начина на участие и условията на игрите, както и обявяване на резултатите от тях. Включено е и публичното теглене на тиражите, защото не можем да забраним това на спортния тотализатор.


Какво остана забранено тогава?

- Единствената забрана е да се приканват участниците да играят, като им се предлагат награди. Става дума за оферти от типа: Ако играеш, и то с малка сума, можеш да спечелиш примерно автомобил или стотици хиляди левове.


Тези коли, украсени с панделки, които стоят пред казината, ще останат ли?

- Не, няма да ги има. На мястото ще пише само Игрална зала за хазартни игри.


nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;

Facebook logo
Бъдете с нас и във