Банкеръ Daily

Финансов дневник

Кои сайтове нямат право да предоставят финансови услуги

Четири интернет платформи за предоставяне на финансови услуги срещу които са постъпили многобройни запитвания и оплаквания в Комисията за финансов надзор (КФН) нямат право да предоставят инвестиционни услуги или да извършват инвестиционни дейности, режи ретулаторът.

От КФН уточняват, че доставчиците не са пращали уведомления за предоставяне на услуги в България по силата на свободата на предоставяне на услуги в рамките на Европейския съюз или чрез установяване на клон.

Това са:

1. https://worldstocks.co

2. https://rb-management.info

3. https://goldver.com

4. https://umarkets.net

Собствениците на четирите сайта са длъжни да преустановят предлагането на инвестиционни услуги до 1 октомври, реши ръководството на КФН.

Подадените жалби от физически лица съдържат твърдения за загуба на значителни суми, инвестирани чрез посочените интернет платформи, съобщава КФН.

Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд – София област в 14-дневен срок от съобщаването му, но обжалването не спира изпълнението.

Списък с всички инвестиционни посредници, получили лиценз от КФН за предоставяне на услуги и извършване на инвестиционни дейности, и с всички инвестиционни посредници, получили лиценз от надзорен орган на държава членка, установени на територията на Република България чрез клон, е наличен на следния интернет адрес: https://www.fsc.bg/bg/podnadzorni-litsa/spisatsi/.

Списъците с всички инвестиционни посредници, лицензирани от надзорен орган на държава членка на ЕС, за които в КФН са получени нотификации за предоставяне на инвестиционни услуги и дейности, на база свободата за предоставяне на услуги, са налични на следния интернет адрес:

https://www.fsc.bg/bg/podnadzorni-litsa/notifikatsii/.

Facebook logo
Бъдете с нас и във