Банкеръ Daily

Финансов дневник

Кои са системно значимите банки?

Българската народна банка определи като други системно значими институции (ДСЗИ) десет банки. Това стана ясно след проведено на 4 октомври заседание на Управителния съвет на Централната банка. Решението е взето на основание чл. 9, ал. 8, във връзка с чл. 9, ал. 1 и съгласно критериите по чл. 9, ал. 7 от Наредба № 8 и общоевропейската методика, изложена в Насоките на Европейския банков орган.

УС на БНБ определи ниво на буфер за ДСЗИ, съгласно чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба № 8, на индивидуална и консолидирана основа, приложим към общата стойност на рисковите експозиции, в размер, както следва:

Банки:

УниКредит Булбанк АД

- 0.75% - Считано от 1 януари 2019 г.

- 1.00% - Считано от 1 януари 2020 г.

Обединена българска банка АД

- 0.75% - Считано от 1 януари 2019 г.

- 1.00% - Считано от 1 януари 2020 г.

Първа инвестиционна банка АД

- 0.75% - Считано от 1 януари 2019 г.

- 1.00% - Считано от 1 януари 2020 г.

Банка ДСК EАД

- 0.75% - Считано от 1 януари 2019 г.

- 1.00% - Считано от 1 януари 2020 г.

Сосиете Женерал Експресбанк АД

- 0.50% - Считано от 1 януари 2019 г.

- 0.75% - Считано от 1 януари 2020 г.

Райфайзенбанк (България) ЕАД

- 0.50% - Считано от 1 януари 2019 г.

- 0.75% - Считано от 1 януари 2020 г.

Юробанк България АД

- 0.50% - Считано от 1 януари 2019 г.

- 0.75% - Считано от 1 януари 2020 г.

Централна кооперативна банка АД

- 0.50% - Считано от 1 януари 2019 г.

- 0.75% - Считано от 1 януари 2020 г.

Българска банка за развитие АД

- 0.25% - Считано от 1 януари 2019 г.

- 0.50% - Считано от 1 януари 2020 г.

Банка Пиреос България АД

- 0.25% - Считано от 1 януари 2019 г.

- 0.50% - Считано от 1 януари 2020 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във