Банкеръ Daily

Финансов дневник

Кои са общините във финансов колапс?

Намалява броят на общините, отговарящи на условията за финансово оздравяване, въпреки това част от тях имат крещяща нужда от такова. Това става ясно от данните на Министерството на финансите за финансовото състояние на общините през 2017-а и за общините в процедура по финансово оздравяване през 2018 година. 

Общините,  класирани като общини с финансови затруднения през 2018 г. са 13 (4,9 % от всички общини в страната) при 32 броя, или 12,1 % от всички общини, класирани като общини с финансови затруднения през 2017 година. Става въпрос за общините Симитли, Струмяни, Белоградчик, Грамада, Димово, Кочериново, Рила, Сапарева баня, Септември, Перник, Неделино, Чепеларе и Стамболово.

Девет от  попадат трайно в списъка (и през 2016 г., 2017 г. и 2018 г.). Това са Симитли, Струмяни, Димово, Сапарева баня, Септември, Перник, Неделино, Чепеларе и Стамболово.

Просрочените задължения на тринадесте  "закъсали" общини по бюджета са в размер на 36.2 млн. лв. или 24,8 % от просрочените задължения по бюджет на всички общини, като при всички тях делът на просрочията, спрямо годишния размер на разходите, все още надвишава законовото ограничение от 5 на сто.

От данните на ведомството, ръководено от Владислав Горанов става ясно, че не малко общини отпадат от списъка за финансово оздравяване - 21.

Оказва се, че планове за оздравяване са довели до положителни резултати в Созопол, Сунгурларе, Бяла, Брегово, Видин, Борован, Криводол, Мизия, Оряхово, Кърджали, Тетевен, Георги Дамяново, Белово, Велинград, Лесичево, Белене, Ветово, Сливен, Баните, Девин и Минерални бани. Общините, които попадат в списъка за финансово оздравяване през 2018-а, но не фигурират в списъка за 2017 г. , са Грамада и Рила. Следва да се отбележи, че община Рила попада в този списък за втори път, след като това се случва и през 2016 година.

 

Просрочените задължения на общините към 31 декември 2017-а 

Просрочените задължения на общините към 31 декември 2017-а възлизат на 156.8 млн. лв., в т.ч. по бюджета на общините 146.1 млн. лева. Просрочените задължения по бюджетите на общините са формирани от 143 общини (53 % от общия брой общини). Над 46 %, или 122 общини от всички, завършват четвъртото тримесечие на 2017 г. без просрочени задължения в бюджета. Намаление на просрочените задължения отчитат 34 % (89 общини), като общият размер на намалението на просрочията спрямо края на 2016 г. е за 51,2 млн. лева. За същия период 24% от общините (78 общини) увеличават просрочените си задължения в рамките на една година общо с 12,9 млн. лева. В делегираните от държавата дейности просрочените задължения са в размер на 4,5 млн.лв. или 3,1 % от размера на просрочените задължения в бюджета.

 

В сметките за средства от Европейския съюз (СЕС) и в другите сметки и дейности просрочените задължения са 10,7 млн. лв. или 6,8 % от общия размер на просрочията. Като цяло общо просрочените задължения на общините намаляват с 38,7 млн. лв. в края на 2017 г. спрямо края на края на 2016 година.

Планове за финансово оздравяване

През 2017 г. министърът на финансите е съгласувал планове за финансово оздравяване на 10 общини – Перник, Белово, Тетевен, Септември, Велинград, Сливен, Сунгурларе, Видин, Мизия и Симитли.

"Тези десет общини изготвиха и изпратиха за съгласуване оздравителни планове, в които си поставят цели за финансово оздравяване, които включват мерки за увеличаване на приходите и оптимизиране и ограничаване на разходите в годишен и средносрочен план, изготвени на база на обективен анализ на основни финансови показатели. Целта е да бъдат намалени дефицитът по бюджета, както и необезпечените и просрочени задължения, и да бъдат въведени конкретни мерки в управлението на финансите", подчертават от Министерството на финансите.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във