Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Кои общини са във финансов колапс?

Намалява броят на общините, нуждаещи  се от финансово оздравяване, но въпреки това част от кметствата имат неотложна нужда от допълнителни средства. Това става ясно от последните данни, огласени от  Министерството на финансите за финансовото състояние на общините.

Справките  сочат, че от списъка за финансово оздравяване отпадат 21 общини. В края на 2017-а в него фигурираха 32, а в началото на 2018-а броят им се редуцира до тринадесет. Въпреки подобреното им финансово положение обаче повече от половината общини (143) имат просрочени задължения. Общият размер на сумата се свива от 184.4 млн. лв. през 2016 г. до 156.8 млн. лв. към края на миналата година, но остава висок спрямо предкризисните му равнища. 

Намаление на просрочията отбелязват 89 кметства - общо с 51.2 млн. лева. То обаче частично се компенсира от увеличените просрочия (с близо 13 млн. лв.) на 78 общини.

Намалява и броят на общините, при които плащанията по общинския дълг надвишават  с 15%  собствените им приходи и държавната  субсидия. През 2017 г. 11 общини нарушават това правило, докато година по-рано броят им беше двадесет и три. Най-сериозното превишение е отчетено в Симитли (76.3%).

Сходна е ситуацията при поетите задължения за разходи - 27 от общините са поели задължения с 15%  повече от  общата сума на разплащанията си, докато преди година броят им беше тридесет хи седем. Тук най-съществено отклонение е констатирано в Доспат (93.4%). 

С просрочени задължения, превишаващи 5% през последната година разходи се оказват една пета от местната власт (53). Тук отново с най-големи отклонения е Доспат - със 77.7 на сто. 

През годината се увеличава и делът на общините с отрицателно бюджетно салдо - в края на 2017-а те достигат 84 - при 60 година по-рано.  За трета поред година в този списък попадат шест кметства: Созопол, Вълчидол, Искър, Асеновград, Марица и Мъглиж.

От данните на финансовото ведомство става ясно още, че през изминалата година десет общини са получили 26.8 млн. лв. безлихвени заеми от държавния бюджет по процедурата за финансово оздравяване. Само през декември в списъка са попаднали Симитли, Видин и Мизия. Те получили от държавата съответно по  3.5 млн. лв., 2.9 млн. лв. и 440 хил. лева.

Останалите общини с подобни заеми са: Сливен, Перник,  Септември, Велинград, Белово, Сунгурларе и Тетевен.

Facebook logo
Бъдете с нас и във