Банкеръ Daily

Финансов дневник

Кметовете на малки населени места настояват за гарантиране на приходите им

Държавата ще възобнови дебата за финансирането на общините след среща между финансовия министър Кирил Ананиев и представители на Националното сдружение на кметовете на кметства. Ананиев обеща, че ще инициирам в началото на следващата седмица среща с председателите на парламентарните комисии по бюджет и финанси и по регионална политика - Менда Стоянова и Искрен Веселинов. Идеята е създаването на работна група, която да съживи работата по законопроекта, да обсъди и да направи предложения, които да се разгледат и гласуват от народните представители.

Сдружението на кметовете на малки населени места повтори исканията си за законодателно гарантиране на бюджетни средства за малките населени места и за предвиждане на административна отговорност за кмета на голямата община, ако не предоставя паричен ресурс на малките кметства. 

"Съгласно Конституцията на Република България общините са основна административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление, а нейните органи – кметът и общинският съвет, се избират пряко от населението на съответната община. Общините, като юридически лица, имат право на собственост и имат самостоятелен бюджет, тези им правомощия ги определят като самостоятелни териториални единици, които в своята дейност се ръководят от закона, решенията на общинския съвет и решенията на населението. Той подчерта, че според философията на децентрализацията на местното самоуправление, ролята на централната власт е да подпомага нормалната дейност на общините чрез субсидиране от бюджета на специфични, делегирани от държавата дейности", напомни финансовият министър. 

Засега на обсъждане е подлаган един законопроект по казуса - през 2019 година. От финансовото министерство припомнят, че в него е заложено задължение на общинския съвет при приемането на бюджета на общината да одобрява разходи по определени показатели на кметствата в рамките на общия бюджет на общината. Също така изрично се регламентира задължение за кмета на общината в хода на изпълнение на бюджета да осигурява своевременно през годината одобрените разходи по бюджетите на кметствата. Отделно се дава възможност кметовете на кметства или оправомощени от тях лица да участват в комисиите за подбор на кандидатите и участниците, разглеждане и оценка на офертите и провеждане на преговори и диалог при провеждането на обществени поръчки, в комисиите за въвеждане в експлоатация на строежите, както и при съставяне на актове и протоколи по време на строителството, когато обектите са на територията на кметствата.

"На база постъпилите становища по законопроекта, може да се направи изводът, че няма единно мнение по така разработения законопроект", уточнява Министерството на финансите.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във