Банкеръ Daily

Финансов дневник

Клиентите са все по-взискателни към фирмите за кредитно консултиране

През последните години кредитното посредничество в България отбелязва много динамичен растеж и все по-голямо доверие от клиентите, търсещи жилищни и потребителски кредити. 

Потребителското кредитиране за 2021 г.

Новоотпуснатите потребителски кредити през миналата година са били 6.50 млрд. лева, съобщават от Асоциацията на кредитните посредници в България (АКПБ). За 2020-а тези заеми са били 5.08 млрд. лв., което значи, че ръстът на пазара на потребителски кредити е 27.84 на сто. За 2020 г., предвид пандемията, е имало спад от 12% спрямо 2019-а.

В АКПБ миналата година са отчетени 103 млн. лв. спрямо 66.5 млн. лв. за 2020-а. Това представлява ръст от 56% в новите потребителски кредити, по които асоциацията е посредничила.

Според Деян Василев - председател на АКПБ и основател и изпълнителен директор на „Кредитланд“, пазарният дял на кредитните посредници продължава да се увеличава и да изпреварва двойно добрия общ ръст на пазара, както при ипотечното, така и при потребителското кредитиране.

Василев споделя, че асоциацията се старае да прилага най-високите стандарти на кредитното консултиране, защото клиентите стават все по-взискателни и очакват не само да бъдат заведени до банка, но да получат обстойно сравнение между поне три различни банкови оферти, да им бъде оказано съдействие в процеса на структуриране на кредитната сделка и на кандидатстване за кредита до успешното му усвояване.

„Продължаваме да работим за налагането на високата репутация на професията на необвързания кредитен посредник и ще търсим по-тясно сътрудничество и с Асоциацията на търговските банки, както и диалог с представители на БНБ за подобряване на нормативните актове, регулиращи нашата дейност“, обобщава Деян Василев.

Относно тенденциите на пазара на недвижими имоти, тясно свързан с ипотечното кредитиране, Мария Петкова, заместник-председател на АКПБ и собственик и управител на Creditchoice, смята, че имотите ще задържат ръста си от 10%, а лихвите по кредитите няма да се увеличават през тази година.  Ниските лихви мотивират хората да купуват имоти, което да запази стойността на парите им. „Друго важно обстоятелство за кредитите е, че банките проверяват обстойно имота, който ще се купува, защото трябва да са сигурни, че имотът, предмет на обезпечение по кредита, е без тежести и с доказана собственост. Тенденцията е лихвите по кредитите да запазят ниските си нива през цялата 2022 година и да остане благоприятна средата за теглене на кредити“, споделя Мария Петкова.

Приоритетите в дейността на асоциацията за 2022 г.

-Утвърждаването на услугите на  регистрираните необвързани кредитни посредници съгласно всички утвърдени принципи и стандарти.

-Приносът към адекватното взаимодействие и диалог между банките, независимите кредитни посредници и кредитоискателите.

-Диалог с представители на БНБ относно публикуване на официални статистики за кредитните посредници.

-Периодичното осъвременяване на нормативната база, свързана с регулирането на дейността на кредитните посредници, е сред основните цели на Асоциацията.

Асоциацията на кредитните посредници в България, в която има 19 фирми членки, регистрирани към БНБ като необвързани кредитни посредници в България, е с голям принос в популяризирането на независимото кредитно посредничество. Очакванията на организацията са БНБ да въведе периодичното публикуване на статистика за общите обеми на усвоените ипотечни кредити на необвързани кредитни посредници. Това ще допълни ролята на вътрешните неформални статистики във валидирането на отчетения пазарен дял и ще позволи по-коректна прогноза и анализи. С актуална оценка на общия обем ипотечни кредити всяка банка ще може да изчислява и своя пазарен дял сред общите обеми на необвързаните кредитни посредници.

Мнозинството от членове на АКПБ работят с 12-те водещи банки, които имат общ пазарен дял 98% от всички жилищни кредити на физически лица.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във