Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Клиентите на "Банка ДСК" плащат местни данъци и такси онлайн

За улеснение на своите клиенти "Банка ДСК" предлага удобни и лесни възможности за плащане на задълженията към Столична община съгласно Закона за местните данъци и такси. Клиентите могат да заплатят дължимите данъци за недвижим имот и за превозно средство, както и таксите за битови отпадъци и за притежаване на куче, във всички офиси на "Банка ДСК" в страната. Тези от тях, които имат разплащателна сметка, могат да го направят през платформата за електронното банкиране на банката - ДСК Директ. Без да се налага посещение на банков офис или на каса на общината, данъчно-задължените лица могат да се информират през ДСК Директ за дължимите суми на свое име и на името на съсобственици в съответната данъчна партида, както и да извършат плащане.

Плащането през ДСК Директ се отразява в реално време в Столична община, което прави възможно шофьор да заплати дистанционното чрез ДСК Директ от свое смарт устройство данък МПС и по време на провеждане на годишен технически преглед - в случай че е пропуснал да направи това предварително. Пунктовете за Годишен технически преглед в София имат изградена връзка със Столична община и ще отчетат също в реално време, че данъкът е заплатен успешно. Така може да се избегне връщането на автомобила за повторен преглед, поради причина "неплатен данък".

Друг популярен и удобен начин за плащане на задълженията е традиционната услуга, която Банка ДСК предлага на клиентите си - плащане чрез директен дебит от разплащателна сметка. Това става с еднократно предоставяне на съгласие за плащане в полза на Столична община, след което всяка година, при достатъчна наличност по разплащателната сметка на клиента, "Банка ДСК" извършва плащането съгласно желанията на клиента: на вноски или изцяло, включително с предоставената съгласно Закона за местните данъци и такси отстъпка за данък "Недвижим имот". За 2014 г. правото за ползване на отстъпка върху задълженията важи само за данък "Недвижим имот" и за плащания по него, извършени до 30 април 2014 година.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във