Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Клиенти под прикритие - срещу мнимите посредници

Надзорът над инвестиционната дейност ще се затяга, това се вижда от проект на Закона за пазарите на финансовите инструменти, публикуван за обществено обсъждане.

Според новите текстове, за да секне дейността на нелицензираните инвестиционни посредници в страната, ресорният заместник-председател на Комисията за финансов надзор (КФН) - сега това е Владимир Савов, ще назначава "тайни клиенти". Новите "кадри" на комисията ще влизат в контакт с фалшивите инвестиционни посредници и ще събират доказателства срещу тях.  

"Предложението до голяма степен ще окаже влияние на този пазар, където всекидневно потребители на услугите на тези компании, които не са получили лиценз, биват лъгани и мамени", обясни председателят на регулатора Карина Караиванова.

В защита на интереса на инвеститорите се предвижда да бъдат удвоени минималната и максималната

санкция

за извършване на нелицензирана инвестиционна дейност - от 5 хил. и 50 хил. лв., съответно на 10 хил. и 100 хил. лева.

Тъй като обичайно инвестиционното посредничество се извършва през онлайн платформи, в законопроекта се предвижда КФН да изисква от Софийския районен съд да постановява спиране на достъпа до нелицензираните сайтове.

В борбата с фалшивите брокери ще бъде активиран и

контактен център

към КФН. Според заместник-председателя на регулатора Владимир Савов идеята е чрез този център да се дава полезна информация на инвеститорите и осигурените лица.

Според хората от бранша мерките, които се кани да предприеме КФН, ще имат положителен ефект.

"С въвеждането на скритите клиенти мисля, че проблемът с нелицензираните инвестиционни посредници ще бъде преборен", каза председателят на Асоциацията на лицензираните инвестиционни посредници Любомир Бояджиев. По думите му проблемът с нелоялните брокери на инвестиционни услуги не е нов, новото е, че вече се вземат мерки за преодоляването му.

Нетрадиционните мерки се налагат заради сериозното увеличение на регистрираните в страната мошеници сред инвестиционните посредници - те са "постигнали" ръст от 200% за година. В началото на 2016-а нелицензираните инвестиционни посредници, които са извършвали незаконно дейност в страната, са били 18, а в края й броят им набъбна до 52-ма. За да се добие представа за мащаба на нелицензираната инвестиционна дейност, трябва да уточним, че в този период в Комисията за финансов надзор (КФН) са били регистрирани седемдесет дружества, които искат да извършват подобна дейност у нас.

Липсата на лиценз означава, че дружеството няма право да приема нареждания на клиенти за сключване на сделки с финансови инструменти, нито да сключва сделки с финансови инструменти от името и за сметка на клиенти. Освен това сделките чрез подобни посредници не са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите. Гаранция няма и за дружества,  лицензирани като инвестиционни посредници в държави извън Европейския съюз, когато не са получили лиценз от българския регулатор.

През изминалата година жалбите, отправени до КФН срещу некоректни инвестиционни посредници, са били 63. Освен за липса на лиценз пострадалите инвеститори често са се оплаквали и от предложената цена при търгово предложение. Броят на издадените наказателни постановления и актове за установени административни нарушения на инвестиционните посредници за 2016-а все още не е уточнен, но за 2015-а те са били съответно - 40 и 35.

От КФН обясниха, че за 2016 г. по предварителни данни на всички поднадзорни лица са издадени 803 акта и 662 постановления при общо 1282  жалби и запитвания. Според данни, изнесени от бившия заместник-председател на КФН Борислав Богоев, жалбите срещу небанковите финансови институции в "Икономическа полиция" са още повече. Той напомни, че през 2014 г. там са постъпили 217 жалби, през 2015 г. - 89, но през миналата година техният брой достига 2135.

От година КФН прави

съвместни проверки

с полицията на нелицензираните инвестиционни посредници. Според Владимир Савов обаче комисията няма капацитет да ги проверява сама. Той даде пример с масираните проверки в Румъния, където едновременно се проверяват 10-15 дружества. 

"Голям проблем е и доказването на незаконната дейност, затова искаме по-бързо да има законодателни промени, за да има доказателствен материал, който да се използва в обвиненията срещу тях", каза Савов.

Досега в някои случаи КФН отнемаше лиценза на инвестиционните посредници, които вече отговарят на изискванията на лиценза или системно са нарушавали законовите разпоредби. В други случаи инвестиционните посредници сами са връщали лиценза си.

"Все пак може да се отбележи, че дейността по извършване на инвестиционно посредничество става все по-сложна, особено от гледна точка на регулациите за пазарно поведение - такава е глобалната тенденция, а пазарът е все по-конкурентен", отбелязаха от КФН.

След финансовата криза през 2008 г. на европейско ниво се създадоха много директиви за по-силна регулация на пазара и за затягане на контрола. Една от най-съществените е Директивата за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, която заработи у нас в средата на 2015-а. След приемането й вече не се изплащат влоговете на колективните инвестиционни схеми, на националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и на дружествата със специална инвестиционна цел; на бюджетните организации, съгласно чл.1, т. 5 от Закона за публичните финанси; на Фонда за компенсиране на инвеститорите, Фонда за гарантиране на влоговете в банките и на Гаранционния фонд по чл. 287 от Кодекса за застраховането.

 

КАРЕ:

Индикации за измама:

1. Бъдете особено внимателни, ако получите неочаквани телефонни обаждания, имейли или посещения на живо от хора, предлагащи инвестиции.

2. Не се доверявайте на хора, които предлагат висока възвръщаемост или печалба за кратък период от време. Това е основна характеристика на измамните схеми.

3. Внимавайте, ако лица, предлагащи инвестиция, гарантират, че няма риск или има абсолютна гаранция. Не съществуват финансови инструменти, инвестирането в които е лишено от всякакъв риск. Колкото по-висока доходност Ви обещават, толкова рискът е по-голям.

4. Ако сте подложени на натиск да направите инвестицията точно сега и продавачът Ви кара да инвестирате още днес, защото утре вече ще е късно, това е индикация за измама. Да, това е нормална тактика за продажба, но ако прекалено се набляга на нея, сигнализира за нередност. Винаги си давайте време да помислите, да оцените риска и да се консултирате с хора, които са наясно с материята.

5. Подхождайте предпазливо относно хора с "вътрешна информация". Ако някой Ви уверява, че знае от "сигурни източници" за значително поскъпване на дадена инвестиция, най-вероятно той Ви заблуждава. Търговията посредством "вътрешна информация" представлява нарушение на Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и подлежи на глоби.

6. Проверявайте професионалната квалификация на лицата, които Ви предлагат инвестиционни услуги. Имайте предвид, че лицата, които имат право да сключват договори с клиенти от името на инвестиционните посредници и управляващи дружества, както и брокерите и инвестиционните консултанти, които имат договори с тези дружества, са вписани в публичния регистър на КФН по партидата на съответния инвестиционен посредник или управляващо дружество.

7. Бъдете внимателни, когато Ви съветват да инвестирате във финансов инструмент, чиято пазарна цена скоро ще се покачи значително в резултат на икономическа или друга причина, като по този начин ще увеличите бързо и лесно първоначално инвестирания капитал.

8. Внимавайте, когато се използва предимно специфична терминология, с това се цели Вашето объркване. Лицата, които предлагат инвестиционни консултации и финансови инструменти, следва да Ви дадат разбираема и изчерпателна информация относно предлаганата услуга или инструмент, за да сте в състояние да вземете информирано решение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във