Банкеръ Weekly

Финансов дневник

КЛИЕНТИ НА ТРАНСКАРТ ОСТАНАХА В НЕБРАНО ЛОЗЕ

Както всяка друга сериозна промяна и трансформацията на системата за електронни плащания крие риск от потенциални неуредици. Първите потърпевши от тях са клиентите, но ударът неминуемо се стоварва и върху институциите, обслужващи системата. Резултатът е разклатено доверие в тях и в по-тежки случаи - отлив на клиенти. Точно с това се сблъска всяка седмица Транскарт АД - издателят на карти за пазаруване на кредит. На 1 октомври някои от собствениците на такива карти бяха неприятно изненадани, че не могат да извършват никакви операции с тях. Проблемът изникна при онези карти, чиито лимити са финансирани от Банка Пиреос (България).
Още в началото на 2006 г. БНБ разпореди на Транскарт АД да се разкачи от банковата платежна система и да замени всички свои карти с такива, по които лимитите са осигурени с пари на самото дружество Транскарт АД или със средства на някоя от дъщерните му компании (като Транскарт Файненшъл Сървисиз АД например).
През май шефовете на Транскарт изпратиха в БНБ специална програма за миграция, която предвиждаше тази подмяна да приключи до началото на октомври. В официалният сайт на дружеството на видно място бе съобщено, че от 1 октомври 2006 г. Транскарт АД няма да обслужва карти, издадени с финансовия ресурс от бившата ЕВРОБАНК (сегашната Банка Пиреос (България). На клиентите й беше изпратена нова кредитна карта, издадена от дъщерната компания Транскарт Файненшъл Сървисиз, която им осигурява всички досегашни ползи, както и някои допълнителни предимства.
За да продължат да се възползват от предимствата на кредитната карта Транскарт, картодържателите трябва да подпишат и да върнат вече изпратените им документи, се казваше още в съобщението.
Очевидно някои собственици на карти не са чели сайта (а и не са длъжни). Според Ралица Захариева, маркетинг мениджър на Транскарт АД, всички клиенти са били известени за предстоящите промени, но някои не били успели да върнат изпратените им документи и да си получат новите карти.
Решението да се блокират кредитните карти е само на Транскарт АД, което ги издава и оперира с тях. Банка Пиреос (България) осигурява единствено кредитния ресурс. Става въпрос за 40 000 карти - обясни за БАНКЕРЪ Емил Ангелов, заместник главен изпълнителен директор на банката.
В резултат на препоръките на БНБ за хармонизиране на дейността на Транскарт АД със Закона за паричните преводи, електронните платежни документи и платежни системи дружеството взе решение да промени схемата и процедурите на работа с Транскарт и да преиздаде картите, финансирайки ги чрез Транскарт Файнейншъл Сървисис. Банката беше уведомена за решението на Транскарт АД непосредствено преди изпълнението му, уточнява Ангелов.
Клиентите трябва да знаят, че ще получат от Транскарт АД нова кредитна карта, но това не значи, че са погасили своите задължения към Банка Пиреос (България). Който е ползвал част или целия лимит по старата си карта, финансирана от банката, ще трябва да го изплати. Това може да стане по няколко начина. Първо, като ползва ресурса, осигурен му от новата Транскарт. Второ, като получи кредитна карта Виза от Банка Пиреос (България), в която ще бъдат отразени както разрешеният кредитен лимит по старата Транскарт, така и ползваните средства. Третият вариант е клиентът да сключи с банката договор за петгодишен потребителски кредит с фиксиран погасителен план, който също ще отрази разрешения кредитен лимит по старата карта и парите, които вече е похарчил.

Facebook logo
Бъдете с нас и във