Банкеръ Daily

Финансов дневник

Кипърски съд обяви застрахователя "Олимпик" в ликвидация

Окръжният съд в Никозия обяви застрахователната компания "Олимпик" в ликвидация. Съдът назначи двама постоянни ликвидатори на компанията, които ще действат заедно. Очаква се информация за потърпевшите от фалита на "Олимпик" относно процедурата, която следва, изискванията и условията за подаване на исковете за обезщетения или възстановяване на суми.

Делото за обявяването в ликвидация на застрахователната компания "Олимпик", действаща в България и Кипър, започна на 12 септември 2018 година.

Най-големият кредитор на "Олимпик" е Кипърският гаранционен фонд, такива са обаче и всички клиенти на застрахователя в България.

Обезщетенията на клиентите на кипърския застраховател, претърпели застрахователно събитие до 17 август 2018 г.(включително), са гарантирани от Кипърския гаранционен фонд, тъй като съгласно Кодекса за застраховането у нас Българският гаранционен фонд не покрива и не гарантира дейността на застрахователи от други държави от ЕС, които извършват дейност в България при правото на установяване. Застрахователят "Олимпик" (чрез клона си в България) извършваше дейност именно при правото на установяване, съответно Гаранционният ни фонд не изплаща обезщетения вместо този застраховател, който е със седалище в Кипър. 

Всъщност хората трябваше да подадат искане за обезщетение в офисите на "Олимпик", както обикновено.  А ликвидаторът на застрахователя да придвижи молбата им и Кипърският гаранционен фонд, който според местното  законодателство има такъв ангажимент, да им изплати обезщетение. 

Експертите обаче не се ангажират с прогноза колко време ще мине, докато обезщетенията бъдат изплатени.

Хората, които искат да си възстановят заплатените премии за неизтеклата част на застрахователните им договори (които ще бъдат прекратени), също трябваше да подадат заявление в офисите на фалиралата застрахователна компания.

За разлика от обезщетенията по "Гражданската отговорност", тези суми не са гарантирани от закона. Затова тези хора се нареждат като кредитори в масата на несъстоятелността на застрахователя. Ако активите му не са достатъчни, за да покрият всичките му подобни задължения, никой не може да каже какво ще се случи в процеса на ликвидация. Изплащането на дължимите суми зависи от много фактори, сред които и това, колко предявени щети ще има по този портфейл.

Ще припомним, че лицензът на дружеството бе отнет на 8 май 2018 г. поради това, че компанията не покрива минималното капиталово изискване за платежоспособност и представеният краткосрочен план за преодоляване на това положение не е адекватен. На посочената дата бе наложена забрана за разпореждане с активите на дружеството със съдействието на Комисията за финансов надзор.

Тогава - съгласно практиката в Кипър, на застрахователното дружество бе даден специален лиценз. Той включваше само възможност за продължаване на дейността по вече сключени договори за уреждане на висящи претенции и събиране на дължими към дружеството премии. Този лиценз пък изтече на 8 юни 2018 година. В резултат от всичко това у нас над 200 хил. автомобила останаха без валидна застраховка "Гражданска отговорност", а тогавашният ресорен заместник-председател на Комисията за финансов надзор - Ралица Агайн, подаде оставка

Facebook logo
Бъдете с нас и във